2020-04-02; 9:20 val.

17-06 || Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
  http://old.zum.lt/index.php?-1596736681
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-685 „Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“
  http://old.zum.lt/index.php?-2078828067
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C61DAF6C73
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, bei šio nutarimo pakeitimai: 2003-06-25 Nr. 816; 2006-06-27 Nr. 632; 2006-11-31 Nr. 1091
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens prašymas
 2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
 3. Traktoriaus, savaeigės arba žemės ūkio mašinos duomenys
 4. Valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras https://www.vic.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Algirdas Juškevičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 91 290, algirdas.juskevicius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Traktorių ir savaeigių mašinų -  5 Eur
Priekabų - 3 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas 188659752
AB bankas Swedbank
Gavėjo sąskaita LT 247300010112394300
Įmokos kodas 53018
Įmokos pavadinimas: Valstybinė rinkliava už traktoriaus, savaeigės mašinos ir priekabos įregistravimą

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Pirkimo-pardavimo sutarties forma
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 207

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:59:41