2020-04-09; 2:41 val.

17-08 || Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ar apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ar apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – Administraciją), prašymą atlikti transporto priemonės techninę apžiūrą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą,  išduoti techninės apžiūros taloną.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta prašymo esmė. Pateikiami papildomi dokumentai.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, išduotas techninės apžiūros atlikimo talonas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“, bei šio įsakymo pakeitimai 2005-10-12 Nr. 3D-481; 2009-03-25 Nr. 3D-196
  http://old.zum.lt/index.php?-535194909
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, bei šio nutarimo pakeitimai: 2003-06-25 Nr. 816; 2006-06-27 Nr. 632; 2006-11-31 Nr. 1091
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens prašymas (laisva forma)
 2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
 3. Traktoriaus, savaeigės arba žemės ūkio mašinos registracijos duomenys
 4. Valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
https://www.vic.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Algirdas Juškevičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 91 290, el. p. algirdas.juskevicius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas 188659752
AB bankas Swedbank
Sąsk. nr. LT 247300010112394300
Įmokos kodas 53018

 • Valstybinė rinkliava už traktoriaus ir savaeigės mašinos techninę apžiūrą - 5 Eur
 • Valstybinė rinkliava už priekabų techninę apžiūrą - 3 Eur

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  Prašymo forma
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 207

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 10:00:12