17-07 || Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išregistruoti transporto priemonę, jį išnagrinėti. Išregistruoti transporto priemonę.

Prašymas gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, išregistruojamos žemės ūkio technikos  pavadinimas, modelis, markė, tapatumo Nr., kategorija, valstybinis Nr., variklio galia, technikos pagaminimo metai, pirmoji registracijos data. Pateikiami papildomi dokumentai.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas,  išregistruota transporto priemonė
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
    http://old.zum.lt/index.php?-1596736681
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C61DAF6C73
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens prašymas
  2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
  3. Traktoriaus, savaeigės arba žemės ūkio mašinos duomenys
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
https://www.vic.lt/

Administracinės paslaugos teikėjas Algirdas Juškevičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 91 290, algirdas.juskevicius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 3 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Pranešimo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 207

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:05:17