2018-08-15; 10:17 val.

Tyrimai ir analizės
VALSTYBĖS KONTROLĖS išorinės peržiūros ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metais atliktų auditų
Kontrolės ir audito tarnybos išvados ir ataskaitos 
2018 m.
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti vertinimo
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės garantijos suteikimo  UAB  „Sūduvos vandenys"
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras veiklos audito ataskaita
2017 m.
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo  centras  atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Marijampolės moksleivių kūrybos centras atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos
Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti  ataskaita ir išvada
VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos audito ataskaita ir išvada
VšĮ „Marijampolės telekinas“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada
Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos atlikto finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada 
2016 m.
Ataskaita ir išvada dėl Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Ataskaita ir išvada dėl Marijampolės dramos teatro finansinio (teisėtumo) audito
Ataskaita ir išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti 
Ataskaita ir išvada dėl Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito
Ataskaita ir išvada dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Ataskaita ir išvada dėl UAB „Marijampolės  autobusų parkas“ atlikto finansinio (teisėtumo)  audito

Išvada dėl Marijampolės savivaldybės investicijų sutarties projekto
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos bei dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Išvada dėl privataus subjekto atrankos valdžios ir privataus subjekto partnerystės projektui „Sporto laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinti skelbiamų derybų būdu sąlygų bei partnerystės sutarties sąlygų
2015 m.
Marijampolės savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada
Marijampolės savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada
Marijampolės Dailės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito 2015 m. ataskaita ir išvada
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos finansinio (teisėtumo) 2015 m. audito ataskaita ir išvada
Marijampolės Sūduvos gimnazijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito 2015 m. ataskaita ir išvada
Marijampolės muzikos mokyklos atlikto finansinio (teisėtumo) audito 2015 m. ataskaita ir išvada
Dėl medicininės reabilitacijos teikiamų paslaugų VšĮ Marijampolės ligoninėje ataskaita ir išvada
Audito išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą 2014 m. Europos Sąjungos ir valstybės finansuojamiems projektams įgyvendinti  
Audito išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Audito išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos
Audito išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio ir teisėtumo
Audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės Mokolų  mokyklos – darželio finansinio ir teisėtumo  audito
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės   mokyklos finansinio ir teisėtumo  audito
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės P. Armino pagrindinės mokyklos finansinio ir teisėtumo  audito
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės kultūros centro finansinio ir teisėtumo  audito
Audito išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito rezultatų
Išvada ir ataskaita „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB „Marijampolės autobusų parkas“ imamos paskolos grąžinimo užtikrinimui
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
Išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos
Audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą Europos sąjungos finansuojamiems projektams įgyvendinti
2013-03-20 Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB „Sūduvos vandenys“ imamos paskolos grąžinimo užtikrinimui
2013-03-29 Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės Laisvalaikio ir užimtumo centro finansinio ir teisėtumo  audito
2013-03-29 Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinės mokyklos finansinio ir teisėtumo  audito
2013-03-29 Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės Žaidimų sporto mokyklos  finansinio ir teisėtumo audito
2012-03-29 Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės Sporto mokyklos finansinio ir teisėtumo  audito
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Išvada ir atskaita dėl Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitų
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
 2012-05-04 Marijampolės autobusų stotis finansinio (teisėtumo)  audito išvada ir ataskaita Nr. 1 – 12 – (2.1)
2012-04-18 VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito ataskaita Nr.1-11-(2.1)
2012-03-16 Dėl Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos finansinės (teisėtumo) audito išvada ir ataskaita Nr.1-10 -(2.1)
2012-03-15 Marijampolės pradinės mokyklos „Smalsutis“ finansinio (teisėtumo)  audito išvada ir ataskaita Nr. 1-7-(2.1)
Išvada // ir ataskaita / „Dėl VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ finansinio (teisėtumo) audito“
Išvada // ir ataskaita // „Dėl Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito“
Išvada // ir ataskaita // „Dėl Marijampolės darželis – mokykla „Želmenėliai“ finansinio (teisėtumo) audito“
Išvada // ir ataskaita // „Dėl finansinio (teisėtumo) audito Marijampolės savivaldybės administracijos ūkio departamente“
Išvada ir ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Ataskaita „Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ veiklos audito“
Išvada // ir ataskaita // Dėl „Šešupės“ pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito
Išvada // ir atskaita // Dėl Suaugusiųjų mokymo centro finansinio (teisėtumo) audito
Išvada // ir ataskaita // Dėl VšĮ „Marijampolės telekinas“ finansinės veiklos audito
Phare 2003 programos finansuojamo projekto „Parama plyno lauko investicijų skatinimui Lietuvoje“ analizė 
UAB „Marijampolės gatvių remontas“ finansinio (teisėtumo) audito išvada // ir ataskaita //
Išvada dėl  Marijampolės savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio //
Ataskaita dėl UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ darbuotojams išmokėtų priedų pagrįstumo bei direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo teisėtumo ir pavojingų atliekų tvarkymo //
Išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitų (VT-01 ir VT-02) //


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-17 12:22:22