2020-04-02; 8:45 val.

03-09 || Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
Administracinės  paslaugos pavadinimas Užsienio valstybėje įregistruotos  santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
Funkcija, kurią vykdant teikiama administracinės paslauga Valstybės deleguota funkcija
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (toliau – Civilinės metrikacijos skyrius), prašymą, sudaryti santuokos nutraukimo įrašą ir išduoti dokumentą.

Prašymas gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.).

Jei pareiškėjas pageidauja gauti santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą, turi atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių

Administracinės paslaugos rezultatas

Santuokos nutraukimas įtrauktas į apskaitą. Išduotas santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas

Teisės  aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija  ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Užsienio valstybės institucijos išduoto įsiteisėjusio teismo sprendimo arba  ištuokos liudijimo kopija. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas  pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys  ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių  kalbą. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio  pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Kai įtraukiamas į  apskaitą užsienyje sudarytos santuokos nutraukimas, užsienyje sudaryta  santuoka turi būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikoje
Informacija  ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis  tarnautojas)

Gyventojų registras - dėl asmenų vardo, pavardės, asmens kodo, tautybės, pilietybės.
A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt

Paslaugos  teikėjas Zita Deltuvienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 51 809, el. p.  metrikacija@marijampole.lt
Administracinės  paslaugos vadovas Roma Grigienė, Civilinės metrikacijos skyriaus  vedėja, tel. (8 343) 51 870, el. p.  roma.grigiene@marijampole.lt
Administracinės  paslaugos suteikimo trukmė 1. d. d.
Administracinės  paslaugos suteikimo kaina ( jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava - 6 Eur ir 2,9 Eur (jei pageidauja išrašo)


Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kodas  188659752
Sąsk. Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 52818

Prašymo  forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma   
Prašymo  priėmimo vieta

Civilinės metrikacijos skyrius
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2, kab. 315

Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-30 12:46:09