2019-07-22; 17:18 val.

05-01 || Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės garantuojamos pirminės teisinės   pagalbos teikimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1
  • Pirminės teisinės pagalbos teikimo Marijampolės savivaldybėje tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-13 įsakymu Nr. 10-489 „Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybę patvirtinantis   dokumentas.
  2. Paaiškėjus, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos pateikiama dokumentas įrodantis asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Teisės skyriaus vyriausioji  specialistė, tel. (8 343) 90 007, el. p. teis.pagalba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 026, el. p. ilona.zilinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą,  turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, I  aukštas, 108 kab.

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 10:40:14