2020-04-09; 16:55 val.

05-01 || Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės garantuojamos pirminės teisinės   pagalbos teikimas
Administracinės paslaugos aprašymas Teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo
Administracinės paslaugos rezultatas Suteikta valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba (teisinės konsultacijos, teisinė informacija, parengti dokumentai valstybės ir savivaldybių institucijoms, suteikti patarimai dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, taikos sutarties parengimas) arba atsisakyta suteikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1
  • Pirminės teisinės pagalbos teikimo Marijampolės savivaldybėje tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-13 įsakymu Nr. 10-489 „Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybę patvirtinantis   dokumentas.
  2. Paaiškėjus, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos pateikiama dokumentas įrodantis asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Paaiškėjus, kad pareiškėjui bus reikalinga antrinė teisinė pagalba, pareiškėjas turi pateikti su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusius dokumentus

Informacija ir dokumentai, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats  
Administracinės paslaugos teikėjas Teisės skyriaus vyriausioji  specialistė, tel. (8 343) 90 007, el. p. teis.pagalba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 026, el. p. ilona.zilinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Trukmė – iki 1 valandos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintina
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  Prašymas nepateikiamas
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, I  aukštas, 108 kab.
Pirmadienį  9.00 – 16.00 val.;
Antradienį  7.00 – 12.00 val.;
Trečiadienį  9. 00 – 16.00 val.;
Ketvirtadienį  9. 00 – 16.00 val.;
Penktadienį  konsultacijos neteikiamos  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-17 09:35:39