2019-09-18; 12:34 val.

08-03 || Veiklos programų dėl lėšų skyrimo socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, vaikų dienos centrų ir senjorų užimtumo programoms priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Veiklos programų dėl lėšų skyrimo socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, vaikų dienos centrų ir senjorų užimtumo programoms priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti nevyriausybinių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybės institucijos), labdaros ir paramos fondų, bendruomenių, bendrijų, jų struktūrinių padalinių veiklos programas socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, vaikų dienos centrų, senjorų užimtumo programoms finansuoti, jas išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl finansavimo.

Veiklos programos ir papildomi dokumentai teikiami vienu iš pasirinktų būdų:

  1. pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, priėmimo langeliai 1, 2);
  2. elektroniniu paštu soc.apsauga@marijampole.lt.

Veiklos programa turi būti pasirašyta vadovo arba jo įgalioto asmens. Kartu su veiklos programa pridedami visi joje nurodyti dokumentai: nuomos sutartis, iš kitų savivaldybės ar valstybės biudžeto programų gaunamų lėšų detali sąmata, jei lėšos bus naudojamos tai pačiai veiklai ir kt.

Priėmus teigiamą sprendimą dėl veiklos programos finansavimo, ir Pareiškėjui suderinus su savivaldybės administracija patikslintą projekto sąmatą pagal numatytas skirti lėšas ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą, pasirašoma lėšų, skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, naudojimo sutartis.

Administracinės paslaugos rezultatas Skirtas finansavimas arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Dėl Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo komisijos sudarymo ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
    http://infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=50935
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti juridinis ar fizinis asmuo
  • Veiklos programa
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Juridinių asmenų registras - informacija apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, vadovas, įstatai, teisinis statusas) /03105 Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, http://registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas Rasa Matusienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el.p. rasa.matusiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Veiklos programos forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijamopolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-05 14:50:46