2020-05-26; 6:08 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms 2020 metams finansuoti

Nuo 2020 m. vasario 1 d. planuojamas tęsti dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ). NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-300 patvirtintas Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas).

NVŠ teikėjus, kurių programos akreditacija baigiasi 2019-12-31, prašome teikti prašymą pratęsti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo galiojimo terminą. Jei NVŠ teikėjas pakoregavo prašyme nurodytus leidžiamus programos punktus, Savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia visą atnaujintą programą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad antrą kartą akreditacijai teikiama programa (įvykdyta) turi būti atnaujinta arba užtikrinama, kad programą lankys kiti mokiniai.

NVŠ teikėjai, norintys teikti naujas bei pirmą kartą pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, turi užpildyti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą.

Prašymas pratęsti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo galiojimo terminą ir Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma su lydraščiu teikiami Marijampolės savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a. 1 Marijampolė) 2 langelyje arba siunčiami el. p. priimamasis@marijampole.lt iki 2019 m. gruodžio 10 d.

Detalią informaciją apie paraiškų/prašymų pateikimą rasite čia.

Daugiau informacijos apie Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų tikslinį finansavimą Marijampolės savivaldybėje galima rasti čia.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra