2019-02-17; 0:21 val.

Programų finansavimo konkursai

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas


Paraiškų lauksime visą mėnesį - iki 2019 m. kovo 6 d. bet kuriuo nuostatuose nurodytu būdu.

Daugiau informacijos apie NVO programą gali suteikti  Gintarė Labutytė, tel. 90 086, el. p. gintare.labutyte@marijampole.lt

Paraiškos priimamos iki 2019-03-06

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursus ir kviečia teikti paraiškas

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursas

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.
Daugiau informacijos
https://www.jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-main-fondo-l-somis-2019-metais-finansuojam-projekt-konkursas

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkursas
Konkurso tikslas – įgyvendinant programą (-as), prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Daugiau informacijos
https://www.jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/paskelbtas-jaunimo-koordinacin-s-veiklos-ir-jaunimo-politikos-pl-tojimo-tikslin-s-programos-finansavimo-2019-2020-metais-konkursas

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų papildomas konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškos pateikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Skaitykite 2018-11-27 || Skelbiamas papildomas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (papildomo konkurso)
Papildomas Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų papildomo finansavimo 2018 m. konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Skelbiamas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkursas 2019 metais

 

 
Kviečiame teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
 
2018-11-14 || Informacija apie pateiktas 2019 m.  projektų paraiškas

Paraiškų priėmimas baigėsi

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems lėšų paskirstymas

2018 finansuojamų ir nefinansuojamų projektų „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

 

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

2018-11-13 || Informacija apie pateiktas paraiškas paramai gauti

Paraiškų priėmimas baigėsi

 
Patvirtintos lėšos 2019 m. neįgaliųjų socialinei integracijai per kūno kultūrą ir sportą

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Prašymų priėmimas dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo

Prašymų priėmimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės vaikų, kuriems skiriamas dalinis savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas 2018 m. vaikų vasaros poilsis VšĮ „Gintaro poilsiavietė" Jurgežeriuose, sąrašas (pdf)

Papildomas finansavimas 2018 m. Marijampolės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams

   

Papildomas finansavimas projektui 2018 m. Marijampolės savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

   

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų  konkursas neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Paraiškos pateikiamos pasirinkus vieną iš būdų:

  • pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis)
  • elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų konkursui, pridedant užpildytą paraiškos formą
  • elektroniniu būdu per e. valdžios vartus, pasirinkus e. paslaugą Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas, pridedant užpildytą paraiškos formą

Skaitykite 2018-04-04 || Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

2018 m. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas (pdf)

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškos pateikiamos pasirinkus vieną iš būdų:

  • pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis)
  • elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui, pridedant užpildytą paraiškos formą
  • elektroniniu būdu per e. valdžios vartus, pasirinkus e. paslaugą Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas, pridedant užpildytą paraiškos formą 

Skaitykite 2018-03-26 || Skelbiamas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (gavus papildomą finansavimą) (pdf)

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas

Skaitykite 2018-02-02 || Skelbiami NVO ir Jaunimo užimtumo programų konkursai!

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Nevyriausybinų organizacijų, religinių bendruomenių  ir menininkų finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Atkreipiame dėmesį, jog pildant Elektroninę paraišką, reikės prisijungti prie „Google“ paskyros, kadangi paraiškos formose yra klausimų, į kuriuos atsakant reikia įkelti rinkmenas (failus). 

Skaitykite 2018-02-02 || Skelbiami NVO ir Jaunimo užimtumo programų konkursai!

Paraiškų teikimas baigėsi.

Paraiškų vertinimas baigėsi

 

Marijampolės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo 2018 m.  konkurso finansuojamų projektų sąrašas (pdf)


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-04 15:04:17