Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliąjam

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje 119 kab. priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliesiems.Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintuLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, būstas, gyvenamoji aplinka pritaikomi neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

specialusis nuolatinės slaugos poreikis - labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis - ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo - tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau - pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos;
apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros; ir/arba kokios reikalingos ar kokiomis techninės pagalbos priemonėmis naudojasi.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 343)  90 095.

Marijampolės savivaldybės administracija

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti - negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra