2019-08-25; 2:16 val.

Padėk man užaugti

Tegul mūsų vaikai išvengia globos namų - šeima kuria ateitį

Vaikai, likę be tėvų globos, yra tokie pat nuostabūs, kaip ir kiekvieno iš mūsų: su savo individualiomis savybėmis, gebėjimais, talentais, svajonėmis. Priežastys, lėmusios jų atskyrimą nuo biologinės šeimos, kiekvienu atveju yra savitos ir išskirtinės, tačiau tik dar labiau sustiprinančios vaikų troškimą augti šeimoje.

Marijampolės savivaldybėje šiuo metu veikia viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namai, Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centras „Židinys“, Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės rizikos šeimų paramos centro Krizių centras (Liudvinavo seniūnijoje) bei 3 globėjai, galintys priimti vaiką į savo šeimą bet kuriuo paros metu. Tačiau institucinė globa nėra tinkamiausia priemonė užtikrinti saugią, ramią ir geriausiai vaiko interesus atitinkančią aplinką. Statistika rodo, jog šeimoje augdamas vaikas, apgaubtas meile ir dėmesiu, savo akimis ir širdimi matydamas geriausią pavyzdį, gali išaugti atsakingas pilietis, dukra, sūnus, tėvas ar motina. Dėl šių priežasčių visoje Lietuvoje, ne išimtis, ir Marijampolėje, siekiama maksimaliai mažinti institucinės globos atvejus.

Šiuo metu Marijampolės savivaldybėje be tėvų globos likusių vaikų skaičius siekia 99. Aštuoni Marijampolės savivaldybės gyventojai 2018 metais ryžosi tapti globėjais/įtėviais, greitu metu šiems asmenims bus įteikti pažymėjimai, suteikiantys teisę savo namų duris atverti tiems mažamečiams, kuriuos likimas apdovanojo ypatingais iššūkiais.

Nors palyginti pastarųjų kelerių metų globojamų ir įvaikintų vaikų Marijampolės savivaldybėje skaičių pastebimas augimas, vis dėl to – negalintis atsverti likusiųjų be suaugusiųjų priežiūros vaikų lūkesčius.

Asmenys ar šeimos, norintys pasidalinti namų šiluma, papildant savo artimųjų ratą dar vienomis spindinčioms vaiko akimis, juoko aidu ir laimės šypsena, detalesnės informacijos globos/įvaikinimo klausimais laukiami Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje, kontaktiniai numeriai: (8 343)  52 310, 52 518.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija


 
Šeši žingsniai palikto vaiko svajonės išsipildymo link...

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, per vienuolika 2015 m. mėnesių 82 šeimos įvaikino 88 tėvų globos netekusius vaikus. Apie pusė įvaikinusių šeimų prieš įvaikinimą jau augino biologinius ar įvaikintus vaikus.

Pastebima tendencija, kad vis daugiau lietuvių šeimų įvaikina mažylius. Daugėja ir porų, galvojančių apie įvaikinimą, bet vis dar nesiryžtančių žengti šį žingsnį. Neretai jiems trūksta informacijos, nežinoma, kur kreiptis, bijomasi žmonių reakcijos.

Įvaikinimo teorija ir praktika rodo, kad įvaikinimas yra mažiausiai nuo biologinės tėvystės nutolusi vaiko globos forma. Tereikia žengti tik šešis žingsnius ir bus išpildyti atstumto mažylio bei tėvų lūkesčiai. Įvaikintas vaikas ne taip skausmingai išgyvena biologinių tėvų nebuvimo padarinius, atsiranda visos reikiamos sąlygos brandžiai asmenybei formuotis.

 

Papildomą informaciją teikia:

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaik0 teisių apsaugos skyriaus vedėja Dovilė Burbaitė, tel. (8 343) 52 310; el. paštas: dovile.burbaite@marijampole.lt

Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vedėja Oksana Pedaniuk tel. (8 5) 213 7992; el. paštas: oksana.pedaniuk@vaikoteises.lt

ŠEŠI ŽINGSNIAI KAIP TAPTI ĮTĖVIAIS (GLOBĖJAIS):

 1. Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos Vaikų teisių apsaugos skyrių (toliau VTAS) ir pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą įvaikinti, kuriame nurodysite duomenis apie save (vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį), pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę, įvaikinimo motyvus;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • santuokos liudijimo kopiją, jei esate išsituokęs - ištuokos liudijimo kopiją, jei našlys - sutuoktinio mirties liudijimo kopiją;
  • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a);
  • pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;
  • sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių;
  • dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
  • pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas.
 2. VTAS kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir teritorinę policijos įstaigą dėl informacijos apie Jūsų teistumą ir padarytus administracinius teisės pažeidimus.
 3. VTAS informaciją apie Jus perduos atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie organizuoja būsimiems įtėviams (globėjams) skirtus mokymus (pagal GIMK programą). Atestuoti socialiniai darbuotojai įvertinę įvaikinimo (globos) motyvus, požiūrį į vaikų auklėjimą, gyvenimo būdą, asmeninę patirtį, pateikia VTAS išvadą apie Jūsų pasirengimą tapti įtėviais ar vaiko globėjais.
 4. Esant teigiamai išvadai, jos kopiją ir pateiktų dokumentų kopijas VTAS persiunčia Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Įvaikinimo tarnyba)
 5. Įvaikinimo tarnyba įrašo Jūsų šeimą į norinčių įvaikinti piliečių sąrašą ir pateikia galimų įvaikinti vaikų pasiūlymus. Galimų globoti vaikų sąrašą` jums pateiks gyvenamosios vietos savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai.
 6. Nusprendę įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs kreipiatės į savo ar įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su prašymu leisti Jums įvaikinti mažylį. Vaiko globos atveju – į teismą dėl globėjo skyrimo kreipiasi Vaikų teisių apsaugos skyrius.

 

Vaiko globa šeimoje

Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Laikinoji globa turi būti peržiūrima kas metus. Nuolatinė globa skiriama tada, kai biologiniams tėvams apribojamos teisės į vaiką. Vaiko globėjas privalo auklėti vaiką ir rūpintis juo, bet ir netrukdyti bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Vaiko globėju galima tapti sulaukus 21 metų. Jeigu vaiką globoti pageidauja artimas giminaitis, jis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.

Kaip tapti globėju?

 • Kreiptis į savo gyvenamosios vietos VTAS ar jos socialinius partnerius, pristatyti reikiamus dokumentus.
 • Per 30 kalendorinių dienų bus ištirtos jūsų buities ir gyvenimo sąlygos, priimtas sprendimas, ar esate tinkamas būti globėju.
 • Jei sprendimas teigiamas, per šešis mėnesius organizuojamas pasirengimas globoti.
 • Globa trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą, įvaikintas.

 

Savanoriška vaikų globa

Tai tokia globa, kai vaikų globos institucijose augantys vaikai savaitgalius, švenčių ir atostogų dienas praleidžia gerų žmonių namuose. Savanoriška globa – suaugusiojo ir vaiko sutartis, kurios turi laikytis abu.


Kas gali būti savanorišku globėju? Kiekvienas iš mūsų, tik reikia kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių. „Įveikę“ pokalbį būsimi globėjai bus nukreipti į vaikų globos namus, kuriuose auga draugų laukiantys vaikai.

Šiuo metu reikalaujama, kad žmogus, ketinantis tapti savanorišku globėju, pateiktų sveikatos pažymą, kurioje būtų nurodyta, ar nėra medicininių kliūčių globoti vaiką. Tai svarbu norint apsaugoti vaiką. Jeigu savanoriškas globėjas nori pasikviesti vaiką į svečius savaitgaliui, jo namuose apsilanko ir gyvenimo sąlygas įvertina socialinis darbuotojas. Kursai savanoriškiems globėjams šiuo metu neorganizuojami.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-25 11:33:20