2018-12-13; 13:02 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Tarybos posėdžių darbotvarkės
2018 m. gruodžio 21 d. 8-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos 52-asis posėdis

8-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 52-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2018-12-21

Posėdžio pradžia 10.00 val.

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

 1

TR-

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo

Laima Malinauskienė

 2

TR-338

Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 3

TR-339

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų

Laima Malinauskienė

 4

TR-337

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Laima Malinauskienė

 5

TR-348

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo

Karolis Podolskis

 6

TR-340

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

Birutė Domarkienė

 7

TR-341

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų papildymo

Birutė Domarkienė

 8

TR-342

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinti

Darius Cinaitis

 9

TR-349

Dėl turto perdavimo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai

Daiva Ivanauskienė

 10

TR-352

Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose

Asta Vaznienė

 11

TR-331

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijai

Asta Vaznienė

 12

TR-351

Dėl pritarimo Marijampolės Petro Armino progimnazijos ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

Asta Vaznienė

 13

TR-333

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 2 eilutės pakeitimo

Asta Vaznienė

 14

TR-

Dėl Marijampolės futbolo centro

Asta Vaznienė

 15

TR-350

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo

Mindaugas Lelešius

 16

TR-353

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mindaugas Lelešius

 17

TR-334

Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 metų programos patvirtinimo

Loreta Rutkauskienė

 18

TR-335

Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos

Inga Bagdanavičienė

 19

TR-343

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Vida Bružinskaitė

 20

TR-344

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

Gedeminas Kuncaitis

 21

TR-336

Marijampolės savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo

Kęstutis Traškevičius

Savivaldybės merė
Irena Lunskienė

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra