2019-08-23; 18:48 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Dėl institucinės globos pertvarkos II etapo įgyvendinimui skirto projekto

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendinamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje (II etapą), planuoja ES lėšomis (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“) įgyvendinti projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas. Planuojama projekto trukmė – 36 mėnesiai. Preliminari planuojama projekto pradžia – 2020 m. sausio mėn.

Numatoma, kad Projekto metu, atranką laimėjęs partneris, darbingo amžiaus asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia teiks šias paslaugas:

  1. apsaugoto būsto paslaugų teikimas – tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;
  2. socialinių dirbtuvių paslaugų teikimas. Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą sudaromos galimybės neįgaliesiems su specialistų pagalba įgyti darbinius įgūdžius, atliekant realias darbo užduotis, ir didinti jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje;
  3. įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimas. Tai paslauga, kuria siekiama padėti asmeniui, norinčiam rasti darbą laisvoje darbo rinkoje, atitinkantį jo gebėjimus bei rinkos galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje;
  4. pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimas. Pagalbos priimant sprendimus paslaugų tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.

Vadovaujantis Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Projektui įgyvendinti bus atrenkami partneriai – nevyriausybinės organizacijos, valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą.

Informacija apie konkursus bus skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM interneto svetainėje http://www.ndt.lt

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra