Lietuvių kalba
Taisyklės ir patarimai
Kalbos pamokos
Kalbos atmintinės
Teisės aktų nuostatos dėl valstybinės kalbos vartojimo
     
 
Rekomendacijos besirenkantiems įmonės pavadinimą                      
 
 
Vyriausiasis kalbos tvarkytojas
 • pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais, 8-16 val.
  • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis lietuvių kalbos klausimais
  • derina dokumentus, raštus, viešuosius užrašus, reklamų tekstus, firmų pavadinimus
  • ruošia atmintines, straipsnius įvairiais kalbos klausimais
  • konsultuoja valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų klausimais, dalyvauja Marijampolės savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbe 
 • trečiadieniais, ketvirtadieniais, 8-17 val.
  • tikrina:
   • valstybinės kalbos vartojimą atliekant tarnybines pareigas, raštvedyboje, dokumentuose
   • valstybinės kalbos taisyklingumą prekių aprašuose ir etiketėse, valgiaraščiuose, interneto svetainėse, viešuosiuose užrašuose, žiniasklaidoje
  • aptaria pastebėtas klaidas su įstaigų vadovais ir darbuotojais

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus vykdo Nacionalinis egzaminų centras. Egzaminai vyksta Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre (Marijampolė, Kauno g. 113. Tel. (8 343)  52 959. El. p. smcmari@delfi.lt.

Dokumentai, reglamentuojantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę:

 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (TAR, 2015, Nr. 11216, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.) 25 skyriaus 497–503 straipsniai
 • Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymas (Žin., 1995, Nr. 9-183; 2001, Nr. 102-3628)
 • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 111-4027)
 • Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo (Žin., 1995, Nr. 15-317)

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-02 12:36:31