2019-11-19; 15:27 val.

Socialinė ir piniginė parama


Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje

Eil.
Nr.
Įstaigos pavadinimas Adresas Kontaktinis asmuo, tel. Teikiamos bendrosios socialinės  paslaugas Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos Paslaugų gavėjai, vietų skaičius, Paslaugos kaina
(nurodoma įstaigų, kurių steigėja  Savivaldybė)
 1  Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės globos  namai Vytauto g. 33 Marijampolė Vilma Ratkevičienė
(8 343) 55 426
8 686  16 707
Donata
Greifenbergerienė
(8 343) 59 939
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 10
Laisvų vietų sk. -
921,39
1090,01 (asmenims su sunkia negalia
 2 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų Socialinės globos padalinys Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Rasa Liškauskienė
(8 343) 56 704
  Ilgalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys  Vietų sk. – 15
Laisvų vietų sk. -
762,92
945,22 (asmenims su sunkia negalia)
 3 Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Zinaida Bakelienė
(8 343) 55 426,
(8 343) 52 287
  Dienos socialinė globa institucijoje Turintiems intelekto sutrikimų asmenims nuo 16 iki 40 metų Vietų sk. – 25
Laisvų vietų sk. -
 
 4 Marijampolės socialinės pagalbos centro Darbo terapijos padalinys Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Skalbimo,
kineziterapijos
paslaugos
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinio lankytojai, neįgaliųjų NVO nariai, Laikinosios nakvynės namų gyventojai  
 5 Marijampolės socialinės pagalbos centro, Laikinosios nakvynės namai Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
Gintautas Stankevičius
(8 343) 53 515
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas Asmenys, neturintys gyvenamosios vietos,
Vietų sk. – 17
Laisvų vietų sk. -
 
 6 Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys Vytauto g. 87
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Vilija Šmigelskaitė
(8 343) 53 515
Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacinės technikos priemonėmis;
Kitų asmenų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne ir kt. daiktais
  Neįgalieji;
Asmenys, kuriems reikalinga parama
 
 7 Marijampolės socialinės pagalbos centro Specialaus transporto tarnyba P. Kriaučiūno g. 2
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Airinga Kajokienė
(8 343) 52 287
Transporto organizavimas   Neįgalieji, kurie nepajėgūs patys vairuoti automobilį ar naudotis visuomeniniu transportu  
 8 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnyba Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Irena Čukauskienė
(8 343) 54 286
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos Pagalba į namus
Dienos socialinė globa asmens namuose
Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys  
 9 Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos šeimoms tarnyba Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Vilma Ratkevičienė
Irena Senkutė
(8 343) 54 354
8 615  30 269
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
Socialinė priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas asmens namuose Socialinę riziką patiriančios šeimos  
 10 Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje Vytauto g. 1A
Igliauka
Marijampolės sav.
Vilma Ratkevičienė
Kristina Grabauskienė
(8 343) 26 422,
8 698 44 357
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
socialinę riziką patiriantiems ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Socialinių problemų turinčių šeimų vaikai
Vietų sk. – 30
 
 11 Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai centras Liudvinavo seniūnijoje Šešupės g. 5, Netičkampio k.
Marijampolės sav.
Vilma Ratkevičienė
Vilija Narušienė
8 684 68 554
Informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos
socialinę riziką patiriantiems ar kitų socialinių problemų turinčių šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
Krizių centre- intensyvi krizių įveikimo pagalba
Socialinę riziką patiriančios šeimos, asmenys, patiriantys fizinį ir psichologinį smurtą, kai kyla grėsmė asmens saugumui;
socialinių problemų turinčių šeimų vaikai.
Vietų sk. - 30.
Int. krizių įveik. pagalbai – 11 vietų, laisvų vietų sk. –  9
 
 12 VšĮ Švč. Marijos globos namai P. Kriaučiūno g. 13
Marijampolė
Zina Urbienė
(8 343) 92 907
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 30  
 13 VšĮ Marijampolės šv. arkangelo Mykolo globos namai Bažnyčios g. 48
Marijampolė
Vilma Požarskienė
(8 343) 59 702
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys Vietų sk. - 65  
 14 Suvalkijos socialinės globos namai P. Katiliaus g. 22
Katiliškių k.
Šunskų sen.
Marijampolės sav.
Marytė Slavinskienė
(8 343) 51 424
(8 343) 61 521
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Socialinė globa asmenims, turintiems psichinę negalią
Vietų sk. – 208
 
 15 Marijampolės specialieji socialinės globos namai Bažnyčios g. 23A
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 38
 
 16 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namai Lazdijų g. 60
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Suaugę neįgalūs  asmenys
Vietų sk. – 10
 
 17 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Bendruomeniniai vaikų globos namai Pietario g. 40
Marijampolė
Aušra Kupčinskienė
8 610 25 588
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 7
 
 18 VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniai vaikų globos namai Žaliosios g. 2
Sasnava
Marijampolės sav.
Elena Senkuvienė (8 343) 28 635
8 610 00 286
  Ilgalaikė ir trumpalaikė  socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. – 6
 
 19 VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai Avikilų k.
Liudvinavo sen.
Marijampolės sav.
Vytautas Šulinskas
(8 343) 92 932
8 614 42 740
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 41
 
 20 VšĮ „Sonatos namai“ P. Kriaučiūno g. 13A
Marijampolė
Sonata Daugirdienė
8 685 28 372
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Tėvų globos netekę vaikai
Vietų sk. - 8
 
 21 VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Socialinės globos skyrius Bažnyčios g. 19
Marijampolė
Gintarija Pakutkienė
8 687 35 540
  Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys
Vietų sk. – 28
Laisvų vietų sk. - 7
774,76 Eur
 22 UAB „Marijampolės butų ūkis“ (pirtis) Varpo g. 13
Marijampolė
  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos   Vaikai su negalia bei suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos bei  mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos) Asmenims, taip pat šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės už dvigubą VRP dydį, pirties paslaugos teikiamos nemokamai;
50% kainos – jei pajamos didesnės už dvigubą VRP dydį, tačiau neviršija trijų VRP pajamų dydžio
(VRP – 122 Eur)

Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis asmuo, tel.

Teikiamos bendrosios socialinės  paslaugas

 1

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Irma Kavaliauskienė
8 618  07670

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems.
Transporto paslaugos asmenims, turintiems judėjimo negalią

 2

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Lina Ežerinskienė
8 652 79195

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 3

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Ala Grigoriana
8 653 39 845

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 4

Aklųjų ir silpnaregių draugija

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Rūta Burkšaitienė
8 618 56 901

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 5

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Marijampolės padalinys

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Marija Ražinskienė
8 690 03 253

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 6

Klubas ,,Diabetikas“ ABC‘

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Genovaitė Naidzinavičienė
8 610 08 715

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 7

VšĮ Senjorų ir neįgaliųjų dienos centras ‚Židinys“

Vytenio g. 47
Marijampolė

Lina Bijūnaitienė
8 685  44 834

Užimtumo paslaugos senjorams ir neįgaliesiems

 8

Maltos ordino Pagalbos Lietuvoje Marijampolės skyrius

Kęstučio g. 3
Marijampolė

Marija Miliauskienė
8 682 20 605

Maitinimo paslaugos
(karštas maistas į namus)

 9

Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacija

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Janina Senkienė
8 699 98 377

Užimtumo paslaugos senjorams

 10

Pagyvenusių žmonių draugija „Javaja“

Algirdo g. 18
Marijampolė

Teresė Janina Cinaitienė
8 687 26 384

Užimtumo paslaugos senjorams

 11

Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas ,,Šešupėlė“

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Juozas Abramavičius
8 671 26 980

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

 12

Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas ,,Siekis“

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Tomas Kiveris
8 651 22 894

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

 13

Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės sk.

Bažnyčios g. 19
Marijampolė

Ilona Masaitienė
8 677 73 267

Socialinės reabilitacijos ir integracijos paslaugos neįgaliesiems

 14

Marijampolės apskrities Moters veiklos centras

Kęstučio g. 3
Marijampolė

Adolfina Blauzdžiūnienė
8 652 92 267

Pagalba moterims, nukentėjusioms nuo smurto

 15

Marijampolės apskrities vyrų krizių centras

Varpo g. 13
Marijampolė

Adolfina Blauzdžiūnienė
8 652 92 267

Prevencinis darbas su smurtautojais ir jų šeimos nariais

 16

SAMARIJA Gailestingumo namai

Vytauto g. 87
Marijampolė

Laimutė Rimeikienė
8 688 29 853

Prevencinis darbas su priklausomybę nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo turinčiais asmenimis

 17

Sasnavos labdaros fondas 

Žaliosios g. 2
Sasnava
Marijampolės sav.

Elena Senkuvienė
8 688 94 810

Aprūpinamas rūbais, avalyne

 18

Raudonasis kryžius

Varpo g. 13
Marijampolė

Aušra Sakalavičienė
8 681 16 670

Aprūpinimas rūbais, avalyne, kt.

 19

Marijampolės krašto samariečių bendrija

J. Jablonskio g. 2A Marijampolė

Loreta Dranžilauskienė
8 688 94 458

Maitinimo paslaugos,
dienos užimtumas,
pagalba rūbais, avalyne, kt.

 20

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Bendoriaus g. 3
Marijampolė

Giedrė Volff
8 655 16 739

Kompleksinės paslaugos šeimoms

 21

Onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“

Antakalnio g. 21A
Marijampolė

Irena Mikalavičienė
8 614  09 777

Pagalba onkologiniams ligoniams

 22

Asociacija „Suvalkijos saulytės“

Gedimino g. 9-4
Marijampolė

Ingrida Januškienė
8 685  39 227

Paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus su Dauno sindromu

 23

VšĮ  „Degučių vaiko dienos centras“

R. Juknevičiaus g. 28 Marijampolė

Ramutė Lepšienė
8 615 72 275

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas

 24

Šunskų kaimo bendruomenės vaiko dienos centras „Fazaniukas“

Sūduvos g. 6
Šunskai
Marijampolės sav.

Milda Senkienė
8 678  14 993

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas

 25

Maltos Ordino pagalbos Lietuvoje vaiko dienos centras

Kęstučio g. 3
Marijampolė

Marija Miliauskienė
8 682 20605

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas

 26

Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centras „Dangaus vaikai“

Vytauto g.
Marijampolė

Virginija Žilinskienė
8 683  51 918

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas

 27

Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centras

J. Bendoriaus g. 2
Marijampolė

Vaida Riaubaitė
8 640 22 979

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas

 28

VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ vaikų dienos centras „Saulutė“

Žaliosios g. 2
Sasnava
Marijampolės sav.

Elena Senkuvienė
(8 343) 28 635
8 688 94 810

Vaikų dienos užimtumo, maitinimo paslaugos, vasaros poilsio organizavimas


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 14:06:43