Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nauji aktualūs teisės aktai

Priėmimo data, Numeris

Rūšis

Pavadinimas

2021-10-06 Nr. DV-1363

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2021-2022 m. šildymo sezono pradžios

2021-09-27 Nr. 1-255

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos Smilgių kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-254

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-253

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-252

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei

2021-09-27 Nr. 1-251

Tarybos sprendimas

Dėl Pasiūlymų dėl Marijampolės savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-09-27 Nr. 1-235

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-09-27 Nr. 1-232

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-09-17 Nr. DV-1263

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-09-17 Nr. DV-1262

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-09-23 Nr. DV-1289

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose

2021-08-30 Nr. 1-198

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-205

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-211

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo nr. 1-299 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-212

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-366 ,,Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-213

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304„Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-214

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo

2021-08-30 Nr. 1-221

Tarybos sprendimas

Dėl Premijų Marijampolės savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-30 Nr. 1-224

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-08-30 Nr. 1-231

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2021 metų III ir IV ketvirčių grafiko patvirtinimo

2021-08-27 Nr. DV-1166

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Nevalstybiniame lopšelyje-darželyje „Vieversiukas“

2021-07-30 Nr. DV-1050

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. DV-1046 „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Marijampolės savivaldybėje“ pakeitimo

2021-07-29 Nr. DV-1046

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Marijampolės savivaldybėje

2021-06-28 Nr. 1-168

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-169

Tarybos sprendimas

Dėl 2021 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

2021-06-28 Nr. 1-170

Tarybos sprendimas

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

2021-06-28 Nr. 1-175

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr.1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-185

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-186

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-190

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-299 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-06-28 Nr. 1-192

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų miestelio bevardei gatvei

2021-06-28 Nr. 1-193

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“ pakeitimo

2021-06-18 Nr. DV-830

Administracijos direktoriaus įsakymas

 

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-05-31 Nr. 1-147

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo miestelio bevardei gatvei

2021-05-31 Nr. 1-148

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-150

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-157

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų  patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-31 Nr. 1-158

Tarybos sprendimas

Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais ir Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 230-mečio sukakties metais

2021-05-31 Nr. 1-161

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-74 ,,Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-31 Nr. 1-163

Tarybos sprendimas

Dėl Gaisrų prevencijos Marijampolės savivaldybėje 2021–2023 metų programos patvirtinimo

2021-05-31 Nr. 1-166

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-06-10 Nr. DV-789

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

2021-06-10 Nr. DV-788

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

2021-06-09 Nr. DV-778

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-05-31 Nr. DV-743

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje

2021-05-31 Nr. DV-742

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-05-28 Nr. DV-741

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

2021-05-27 Nr. DV-736

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-27 Nr. DV-735

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Petro Armino progimnazijoje

2021-05-21 Nr. DV-707

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-20 Nr. DV-704

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Žiburėlio" mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-05-17 Nr. DV-681

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės marijonų gimnazijoje

2021-05-17 Nr. DV-680

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje

2021-05-13 Nr. DV-651

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2021-05-11 Nr. DV-628

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

2021-05-07 Nr. DV-623

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2021-05-06 Nr. DV-602

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje

2021-05-06 Nr. DV-603

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-05-06 Nr. DV-615

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“

2021-05-06 Nr. DV-616

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-05-05 Nr. DV- 595

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-05-05 Nr. DV-594

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinėje mokykloje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-26 Nr. 1-144

Tarybos sprendimas

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-04-26 Nr. 1-142

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-04-26 Nr. 1-135

Tarybos sprendimas

Dėl sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimo paslaugos kainos nustatymo Marijampolės sporto centre

2021-04-26 Nr. 1-130

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-04-26 Nr.1-128

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo

2021-04-26 Nr. 1-127

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2021-05-03 Nr. DV-584

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Žiburėlio" mokykloje-daugiafunkciame centre

2021-05-03 Nr. DV-574

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje

2021-04-30 Nr. DV-548

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Želsvos progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-30 Nr. DV-547

Administracijos direktoriaus įsakymas


Dėl ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-30 Nr. DV-546

Administracijos direktoriaus įsakymas


Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Želmenėliai"

2021-04-29 Nr. DV-543

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“

2021-04-29 Nr. DV-542

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

2021-04-27 Nr. Dv-506

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-493

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

2021-04-22 Nr. DV-491

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-22 Nr. DV-496

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-495

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Šypsenėlė"

2021-04-22 Nr. DV-494

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje "Želmenėliai"

2021-04-22 Nr. DV-492

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės "Šaltinio" progimnazijoje

2021-04-22 Nr. DV-485

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės sav. Patašinės universaliame daugiafunkciame centre

2021-04-21 Nr. DV-472

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės marijonų gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-21 Nr. DV-471

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

2021-04-21 Nr. DV-466

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2020-2021 m. šildymo sezono pabaigos

2021-03-29 Nr. 1-49

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-53

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-54

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-55

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-56

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-58

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Varpelis“ prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“

2021-03-29 Nr. 1-59

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl neformaliojo ugdymo mokesčio Marijampolės moksleivių kūrybos centre nustatymo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-60

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.1-15 „Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-65

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo

2021-03-29 Nr. 1-73

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-03-29 Nr. 1-77

Tarybos sprendimas

Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-04-16 Nr. DV-455

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-12 Nr. DV-421

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-12 Nr. DV-419

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-08 Nr.  DV-406

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Petro Armino progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-04-07 Nr. Dv-403

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje

2021-03-26 Nr. DV-361

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės „Šaltinio" progimnazijoje ir „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-03-17 Nr. DV-312

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu

2021-02-22 Nr. 1-22

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-189 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-27

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-34

Tarybos sprendimas

Dėl  Marijampolės savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-37

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo

2021-02-22 Nr. 1-38

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-39

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.  gruodžio 20 d.  sprendimo Nr. 1-350  „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo

2021-02-22 Nr. 1-41

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2021-02-17 Nr. MV-20

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo

2021-01-25 Nr.  1-4

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-5

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-150 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-6

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

2021-01-25 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

2021-01-25 Nr. 1-14

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2021-01-25 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Pasūduonės kaimo bevardei gatvei

2021-01-25 Nr. 1-20

Tarybos sprendimas

Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Buktos kaimo ir Liudvinavo miestelio bevardėms gatvėms

2020-12-28 Nr. 1-416

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-28 Nr. 1-404

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vaikų darželio ,,Linelis“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės lopšelio-darželio „Želmenėliai“ sąlygų aprašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-373

Tarybos sprendimas

Dėl savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

2020-11-30 Nr. 1-374

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-376

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 „Dėl premijų skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-378

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-379

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-11-30 Nr. 1-391

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2020-11-30 Nr. 1-392

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-412 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-332  

Tarybos sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2020-10-26  Nr. 1-341

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-26 Nr. 1-348

Tarybos sprendimas

Dėl patalpų nuomos renginiams Marijampolės kultūros centre ir Marijampolės dramos teatre

2020-10-26 Nr. 1-351

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr.1-21 „Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija atnaujinta 2021-10-07 13:54