Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nemokami pietūs visiems priešmokyklinukams ir pirmokėliams: kreiptis galima jau nuo liepos 1 d.

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus jau nuo liepos 1 dienos gali teikti prašymus-paraiškas dėl socialinės paramos, kurios pagalba ateinantys mokslo metai bus lengvesni. Prašymus-paraiškas galima teikti dėl nemokamo maitinimo ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus

Svarbu žinoti, kad teisę į nemokamus pietus turi visi priešmokyklinukai ir pirmokai nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Kreiptis dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui galima nuo liepos 1 dienos užpildant prašymą-paraišką. Jeigu šeimoje auga ne tik priešmokyklinukai ir  pirmokai, bet ir vaikai, kurie mokosi vyresnėse klasėse, arba jeigu priešmokyklinukas ar pirmokas turi teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams pildoma viena bendra Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma (SP-11) nurodant pajamas.

Prašome atkreipti dėmesį, kad priešmokyklinukams ir (ar) pirmokams nemokami pietūs bus skiriami tik užpildžius prašymą-paraišką ir savivaldybės administracijai priėmus sprendimą skirti nemokamus pietus.

Primename, kad kiti mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, paramą mokinio reikmenims įsigyti bei maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 187,50 Eur.

Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus gali pateikti iki spalio 5 dienos, šiais metais skiriamų lėšų dydis vienam mokiniui yra 78 eurai.

Socialinė parama mokiniams gali būti skiriama ir išimties atveju

Mokiniai turi teisę parama gauti išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui neviršija 312,50 Eur ir šeimoje yra sergantis asmuo, įvykęs nelaimingas atsitikimas, šeima neteko maitintojo, kai vienas iš tėvų vaiką augina vienas, kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kai vienas iš kartu gyvenančių asmenų yra neįgalus, kai mokinys arba kartu gyvenantys asmenys patiria socialinę riziką.

Išimties atveju socialinė parama mokiniams skiriama, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Skaičiuojant šeimos pajamas, į pajamas nėra įskaitoma išmoka vaikui ir dalis darbo užmokesčio, individualios veiklos pajamų, nedarbo draudimo ir darbo paieškos išmokos:

25 proc. – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
30 proc.– bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
35 proc. – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);
40 proc. – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Kas gali kreiptis dėl nemokamo maitinimo mokykloje ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti

Ir dėl nemokamo maitinimo, ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.

Prie Prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas  (jei šios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose), gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet pateikti pažymų apie šeimos gaunamas pajamas nereikia.

Kur kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Prašymai-paraiškos dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pildomi elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba pildomi seniūnijose pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei gyvenamosios vietos asmuo nedeklaravęs – seniūnijoje tos teritorijos, kurioje faktiškai gyvena.

Dėl mokinio nemokamo maitinimo patvirtintą Prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai.

Seniūnijų, į kurias galima kreiptis, adresai:

Degučių seniūnija, R.Juknevičiaus g. 28, Marijampolė;
Mokolų seniūnija, Mokolų g. 61, Marijampolė;
Narto seniūnija, Lietuvninkų g. 18, Marijampolė;
Igliaukos seniūnija, Vytauto g. 19, Igliauka;
Gudelių seniūnija, Vytauto g. 8, Gudeliai;
Liudvinavo seniūnija, Vytauto g. 6, Liudvinavas;
Marijampolės seniūnija, Lietuvninkų g. 18, Marijampolė;
Sasnavos seniūnija, Sūduvos g. 27, Sasnava;
Šunskų seniūnija, Varpo g. 32, Šunskai.

 

Marijampolės savivaldybės administracija

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}