Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. 2020 m.
2021 m.

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv
Marijampolės savivaldybės iždas
Marijampolės savivaldybės administracija  
Kontrolės ir audito tarnyba      

Marijampolės savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
Audito ataskaita. Marijampolės savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas ir audito išvada

Marijampolės savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Marijampolės savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada

Marijampolės savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Marijampolės savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

   
Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai                    
Viešoji įstaiga įstaiga Marijampolės telekinas                
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba                 
Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“           
Marijampolės Petro Armino progimnazija                        
Marijampolės moksleivių kūrybos centras                  
Marijampolės meno mokykla                
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“        
Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejus            
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“            
Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazija       
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“         
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras         
Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"         
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla        
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras         
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla       
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla        
Marijampolės socialinės pagalbos centras        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“                 
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“         
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“        
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“        
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Pasaka“                
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla                 
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija            
Marijampolės Sūduvos gimnazija    
Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras    
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras    
Marijampolės kultūros centras    
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka    
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija    
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija    
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla    
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija     
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija    
Marijampolės dramos teatras    
Marijampolės sporto centras            
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba    
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija    
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras    
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė    
Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis    
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras    
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras    
Marijampolės regiono plėtros taryba  

 

Informacija atnaujinta 2021-09-03 12:47