Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paskatinimai ir apdovanojimai

 • Savivaldybės mero padėka Svajonei Rainienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjai, už nuopelnus kuriant ir plėtojant savivaldybės socialinių paslaugų tinklą

 • Savivaldybės mero padėka Jolantai Maceikienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnei, už renginių „Liudvinavas - Mažoji kultūros sostinės“ organizavimą

 •  Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Natkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aldonai Simanavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Kelmelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nadeždai Macpanienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vidai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Aleknavičiūtei, Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalumą, atsakingumą, iniciatyvumą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vilmai Balakauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniajai specialistei, už darbštumą atliekant kasdienį darbą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Irenai Balčiūnaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijos raštvedei-kasininkei, už puikias idėjas ir iniciatyvas, kuriant Igliaukos seniūnijos įvaizdį

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Belenavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalumą bei atsakingai ir kruopščiai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Kristinai Globienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už profesionalų ir pareigingai atliekamą darbą sprendžiant socialines problemas Marijampolės savivaldybėje

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ramutei Janulevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei, už iniciatyvumą ir puikiai bei kruopščiai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Jolantai Jasinskaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos specialistei, už iniciatyvumą, atsakingumą, pareigingumą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Jonui Kazakevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui melioratoriui, už ilgametį ir sąžiningą darbą bei nepriekaištingą pareigų atlikimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Henrikui Kelpšai, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vedėjui, už profesionalumą, atsakingumą, nepriekaištingai atliekamą darbą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Valdimantui Kvietkauskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui, už profesionalumą ir atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rasai Matusienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, už iniciatyvumą, atsakingą ir kruopštų pareigų atlikimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Audronei Pečiulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajai specialistei, už sąžiningą, kruopštų ir atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nijolei Povilaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos vyresniajai specialistei žemės ūkiui, už iniciatyvumą, ilgametį bei sąžiningą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Daivai Sadauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnijos vyresniajai socialinei darbuotojai, už sąžiningai bei nepriekaištingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danutei Savulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Sasnavos seniūnijos raštvedei-kasininkei, už ilgametį, sąžiningą ir kruopštų darbą bei nuoširdų bendravimą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Janinai Šimaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, sąžiningą bei atsakingai atliekamą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Redai Uldinskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, profesionalų, atsakingą ir kruopštų darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Janinai Vaičiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Gudelių seniūnijos buhalterei, už ilgametį, kruopštų ir sąžiningą darbą;

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Gintarei Vasiliauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei, už svarų indėlį vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų viešuosius pirkimus

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Ramutei Visockienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei (buhalterei), už kruopštų, atsakingą ir ilgametį darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Birutei Natkevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Aldonai Simanavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už ilgametį, sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Onai Kelmelienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Nadeždai Macpanienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Vidai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Savivaldybės mero padėka Aušrai Parulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, už nepriekaištingą pareigų atlikimą, atsakingumą ir pareigingumą

 • Savivaldybės mero padėka Zinai Prajarienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų, ilgametį ir sąžiningą darbą

 • Savivaldybės mero padėka Algirdui Juškevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, už sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Savivaldybės mero padėka Juozui Purvinskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui-melioratoriui už nuoširdų, ilgametį ir sąžiningą darbą, hidrotechnikos specialisto darbinės patirties sklaidą Sūduvos kaime

 • Savivaldybės mero padėka Lilijai Bradaitienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Romualdai Briaukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Zitai Deltuvienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Dulskei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Laimutei Jakevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Aldonai Kukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vidai Leškevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyresniajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Angelei Mikulienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Vainalavičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą bei atsakingą pareigų vykdymą

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Loretai Sidaravičiūtei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Danguolei Micutienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus padėka Rūtai Šulčei, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei, už asmeninę iniciatyvą ir pastangas kurti prasmingas kolektyvo tradicijas
 • Savivaldybės mero padėka Jolantai Maceikienei, Liudvinavo seniūnijos seniūnei, už iniciatyvas vienijant bendruomenę ir sklandų projektinės veiklos koordinavimą

 •  Savivaldybės mero padėka Dovilei Burbaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai, už atsakingą darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje
 • Savivaldybės mero padėka Laimai Karalienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Gintautui Pajaujui, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus  vyriausiajam specialistui, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Ritai Strazdienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Vilijai Šukienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Vaidui Zabilevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui, už atsakingą ilgametį darbą valstybės tarnyboje, profesinę veiklą vaiko teisių apsaugos srityje

 • Savivaldybės mero padėka Zitai Daugėlienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero padėka Vidmantui Gudeliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero padėka Vytautui Papečkiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjui, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Reginai Šimunskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėjai, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Vitalei Vosylienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Transporto tarnybos vedėjai, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą

 • Savivaldybės mero padėka Eugenijui Alesiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjui, už ilgametį, sąžiningą darbą, nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Administracijos direktoriaus padėka Vygantui Diliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui, už atsakingą ir profesionalų darbą įgyvendinant švietimo kaitos projektus bei administruojant Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų veiklą

 • Administracijos direktoriaus padėka  Reginai Šimunskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėjai, už ilgametį, kvalifikuotą ir produktyvų darbą valstybės tarnyboje

 • Savivaldybės mero  padėka Vytautui Andruliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui, už nuoširdų, sąžiningą ir pareigingą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Elenai Tamošiūnienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkei (valytojai), už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Žydrūnui Krulikui, Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus darbininkui, pastatų ir aplinkos prižiūrėtojui, už sąžiningą ir kvalifikuotą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Algirdui Stadaliui, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnybos vyresniajam specialistui, už nuoširdų ir sąžiningą darbą gerinant eismo saugumą Marijampolės mieste

 • Administracijos direktoriaus padėka Daivai Ivanauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėjai-vyriausiajai buhalterei, už profesionalumą ir iniciatyvas organizuojant Marijampolės savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą bei kontroliuojant materialinius ir finansinius išteklius

 • Administracijos direktoriaus padėka Jonui Kazakevičiui, Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam inžinieriui melioratoriui, už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje

 • Administracijos direktoriaus padėka Renatai Kudirkaitei, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos buhalterei, už nuoširdų ir pareigingą darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka  Irenai Petrutei Sabienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyresniajai specialistei, už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą

 • Administracijos direktoriaus padėka Vladui Vilkauskui, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui, už ilgametį darbą valstybės tarnyboje

 • Administracijos direktoriaus padėka padėka  Birutei Varankienei, Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų ilgametį ir pareigingą darbą, rūpinantis bendruomenės narių socialine gerove
 • Administracijos direktoriaus padėka  Juozui Zubrui, Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijos vyresniajam specialistui žemės ūkiui, už ilgametį, sąžiningą darbą ir nuoširdų bendravimą su žemdirbiais

 • Administracijos direktoriaus padėka Genovaitei Ambrazevičienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, už nuoširdų ilgametį ir pareigingą darbą, rūpinantis bendruomenės narių socialine gerove

 • Administracijos direktoriaus padėka Svajonei Rainienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjai, už nuoširdų ilgametį darbą, atsakingą rūpinimąsi kiekvienu savivaldybės vaiku, suteikiant jam teisę į apsaugą, visavertį gyvenimą ir žmogišką laimę

 • Mero padėka VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro veiklos 10-mečio proga Daivai Pankauskienei, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorei, už iniciatyvą suburti Marijampolės savivaldybės vaikų dienos centrus į sueigą bei kilnų darbą rūpinantis Marijampolės savivaldybės vaikų gerove
Informacija atnaujinta 2020-10-01 17:26