Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktyviausioms jaunimo organizacijoms – savivaldybės apdovanojimai

Marijampolės savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos įgyvendina daug gražių idėjų, turi daug ambicingų tikslų, sumanymų, bendrauja tarpusavyje, tačiau, kaip ir visa bendruomenė, susiduria su iššūkiais, kurie yra susiję su jaunų žmonių užimtumu, laisvalaikio organizavimu, įsidarbinimo bei kitomis problemomis.

Pasidžiaugti atliktais darbais, išgirsti problemas, aptarti naujas iniciatyvas, pasiūlymus kaip būtų galima skatinti jaunimo aktyvumą bei saviraišką buvo susirinkę savivaldybės aktyviausių jaunimo organizacijų ir savivaldybės atstovai: meras Vidmantas Brazys, mero pavaduotojas Sigitas Valančius, sporto skyriaus vedėjas Vytautas Papečkys, jaunimo reikalų koordinatorė Loreta Rutkauskienė.

Pradėdama pokalbį Loreta Rutkauskienė pažymėjo, kad savivaldybės jaunimas yra veržlus, iniciatyvus, kūrybingas bei atsakingas, tačiau diskusijos, susitikimai ir konstruktyvus dialogas tarp jaunimo organizacijų ir savivaldybės atstovų galėtų padėti užtikrinti visapusiškų jaunimo lūkesčių įgyvendinimą ateityje. Ji pakvietė susitikimo dalyvius trumpai prisistatyt savo organizacijų veiklas, išsakyti aktualiausias problemas.

Renginyje dalyvavusių organizacijų atstovai supažindino su svarbiausiais 2011 metais įgyvendintais projektais, nuveiktais darbais, išsakė savo lūkesčius, ateities planus.

Marijampolės Rotaract klubo ir VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ vadovas Andrius Jasinskis pasidžiaugė, kad jaunimas tikrai aktyviai dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose, jaunimo susitikimuose su mokslo, verslo įmonių atstovais, kuriuose aptariamos jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes. Sėkmingiausiu projektu jis įvardijo projektą „Protinę negalią turinčių jaunuolių socialinės atskirties mažinimas, savanorių ugdymas per aktyvią neatlygintiną veiklą“, kurį dalinai finansavo ir Marijampolės savivaldybės administracija. Šiuo metu atviru forumu - diskusija „Savanorystės principai ir praktinė nauda“ sėkmingai pradėtas įgyvendinti dar vienas ES programos „Veiklus jaunimas“ finansuojamas projektas „Savanorių fabrikas“. Kaimo bendruomenės „Gegužraibė“ pirmininkė Audronė Šlyterienė papasakojo apie įgyvendintus projektus ir inicijuotas veiklas, kuriose aktyviai dalyvavo jaunimas: kapinaičių, aplinkos tvarkymo darbai, bendruomenės renginių organizavimas. Marijampolės mokinių parlamentinės grupės pirmininkė Raimonda Bogužaitė pristatė, kad anksčiau prie Moksleivių kūrybos centro veikusi organizacija tapo savarankiška registruota asociacija, kuri sieks tobulinti mokinių savivaldos veiklą. Parlamentinės grupės iniciatyva buvo organizuotas seminaras mokyklų savivaldoms, o labiausiai pasisekęs buvo projektas „Žvaigždžių atspindžiai“, kurio parengime aktyviai dalyvavo ne tik mokinių parlamento nariai, bet ir daugiau aktyvaus jaunimo. Lietuvos skautijos, Marijampolės krašto tunto „Sūduva“ vadovė Audronė Levickienė reikšmingiausiu praėjusių metų renginiu įvardijo Marijampolėje vykusią Lietuvos skautijos pavasario šventę ir dėkojo savivaldybei ir visoms organizacijoms padėjusioms įgyvendinti šį didžiulį visos skautijos metinį projektą. Asociacijos ,,Neribotų galimybių fondas“ prezidentas Ramūnas Burokas pasidžiaugė jau kelintus metus vykdoma socialine akcija „Aš būsiu pirmūnas“, kurios metu savanoriai renka mokyklines prekes ir jas išdalina nepasiturinčiai gyvenančių marijampoliečių šeimų. vaikams. Šiuo metu asociacija įgyvendina projektą „Pasilik Lietuvoje“, kurio tikslas atskleisti problemas, kurios verčia jaunimą emigruoti ir pakviesti diskutuoti jaunimo verslumo, savanorystės, jaunimo politikos ir jaunimo įdarbinimo temomis. „Marijampolės jaunimo linija“ atstovė Audronė Tamošaitienė, pristatydama savo veiklą, kurios pagrindiniai uždaviniai suteikti psichologinę pagalbą į krizes patenkančiam jaunimui, vykdyti jaunimo savižudybių prevenciją, atkreipė dėmesį į tai, kad jaunuolių, kuriems reikalinga šį pagalba kasmet daugėja. Marijampolės baikerių klubo „Siena“ vadovas Heraldas Kalesevičius pasidžiaugė, kad savivaldybė daug prisidėjo, jog klubo „baikerių“ komanda turėtų geresnes sąlygas savo veiklai. Klubo nariai yra kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, patys noriai organizuoja savo tradicinius susitikimus su globos įstaigų vaikais, dalyvauja įvairiose akcijose ir reprezentuoja Marijampolę šalyje ir užsienyje. Laikinai einanti Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Miesto policijos nuovados viršininko pareigas Vilija Danilevičė trumpai pristatė socialines akcijas „Auk saugus!", „Savaitė be patyčių“, kurių įgyvendinime aktyviai dalyvauja Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė. Marijampolės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Isoda, priminė, seniai svarstoma, bet dar neįgyvendintą idėją, kurios pagrindinis siekis, kad jaunimas turi turėti savo namus, nuolatinę vietą, kur galėtų susirinkti, bendrauti. „Mano, kaip Marijampolės savivaldybės Tarybos nario ir Jaunimo reikalų tarybos pirmininko, svarbiausias tikslas aktyvinti jaunimo veiklą ir skatinti dialogą tarp visų suinteresuotų pusių, nes tik bendradarbiavimas ir aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas sprendimų priėmime leis sukurti Marijampolę, kaip jaunimui patrauklų miestą “, – teigė P. Isoda. Su Marijampolės kolegijos studentų dalyvavimu miesto visuomeniniame gyvenime supažindino studentų atstovybės pirmininkė Gintarė Dobilaitė. Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro atstovė Loreta Barkauskienė pristatė mokymo jaunimui programas, teikiamą pagalbą renkantis profesiją, ieškant darbo.

Išklausęs jaunimo organizacijų atstovų trumpus veiklos pristatymus, pastebėjimus ir lūkesčius meras Vidmantas Brazys pasidžiaugė nuolat didėjančiu jaunimo aktyvumu ir patikino, kad tikrai žino jų problemas, ir yra pasiruošęs padėti tiems, kuris turi įdomių pasiūlymų, nori organizuoti aktyvią jaunimo veiklą Marijampolėje.

Mero pavaduotojas Sigitas Valančius palinkėjo jaunimo organizacijų atstovams nepristigti idėjų, neprarasti entuziazmo, motyvacijos, jaunatviško optimizmo. „Marijampolei yra reikalingi veržlūs, aktyvus, iniciatyvus, kūrybingi bei atsakingi jauni žmonės. Išgirdęs jūsų pateiktą informaciją apie praėjusių metų darbus, įgyvendintus projektus akivaizdu, kad jaunimas yra motyvuotas ir pasirengęs aktyviai įsitraukti į įvairias veiklas, todėl laukiame ir jūsų siūlymų bei aktyvaus dalyvavimo šiais metais vykstančiuose Marijampolės miesto savivaldos 220 metų jubiliejui skirtuose renginiuose“, – sakė mero pavaduotojas.

Baigiantis susitikimui meras Vidmantas Brazys septynioms aktyviausioms 2011 metais dirbusioms jaunimo organizacijoms įteikė įsteigtas nominacijas:

  1. Marijampolės mokinių parlamentinei grupei – už projekto „Žvaigždžių atspindžiai“ įgyvendinimą;
  2. Marijampolės „Rotaract“ klubui – už projektų, skirtų Marijampolės savivaldybės jaunimui, įgyvendinimą.
  3. Marijampolės krašto skautų  „Sūduvos“ tuntui – už Lietuvos skautijos pavasario  šventės organizavimą Marijampolėje.
  4. Asociacijai Neribotų galimybių fondui – už socialinių akcijų vykdymą, savanorių įtraukimą į jaunimui skirtų projektų įgyvendinimą,
  5. Audronei Šlyterienei – už kaimo bendruomenės jaunimo įtraukimą į projektinę veiklą, edukacinių programų vykdymą.
  6. Jaunimo Vilkaviškio vyskupijos centrą – už savanorių įtraukimą į prevencinių programų, skirtų jaunimui, vykdymą
  7. Audronei Tamošaitienei – už pagalbos teikimą socialinė atskirtį patiriančiam jaunimui.

 

Danguolė Micutienė
Viešųjų ryšių tarnybos vyriausioji specialistė

 

D. Micutienės nuotraukos

Meras apdovanoja Marijampolės krašto tunto „Sūduva“ vadovę A. LevickienęMero padėka Kaimo bendruomenės „Gegužraibė“ pirmininkei A. ŠlyterieneiMero palinkėjimai asociacijos „Neribotų galimybių fondas“ prezidentui Ramūnui Burokui
Mokinių parlamentinės grupės pirm. R. Bogužaitė, jaunimo reikalų tarybos pirm. P Isoda, Kolegijos studentų atstovybės pirm. G. Dobilaitė,  asoc. ,,Neribotų galimybių fondas“ prezd. R. BurokasPokalbyje dalyvavę mero pavaduotojas S.Valančius, jaunimo reikalų koordinatorė L. Rutkauskienė, sporto skyriaus vedėjas V. PapečkysSusitikime Jaunimo darbo centro, Marijampolės krašto skautų , kaimo bendruomenės „Gegužraibė“ , baikerių klubo „Siena“ atstovai

 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}