Pradžia
Pradžia

Marijampolės krašto skautų Sūduvos tunto veiklos pristatymas

Jaunimo dalyvavimas visuomenėje, bendruomenės savivaldoje, visuomeninėse organizacijose idėja pastaruoju metu yra vis labiau propaguojama.

Lietuvos skautija, kaip ir kitos skautiškos vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo(si) organizacijos, veikiančios pagal skautiškus principus ir metodą, sukurtus jau daugiau kaip prieš        100 metų anglų generolo lordo Roberto Baden-Povell‘io ir praktikoje įrodžiusio savo gyvybingumą. Siekia ugdyti jaunus žmones,  atsakingus piliečius.

Mano nuomone, kiekvienoje mokykloje turėtų būti skautų organizacija. Juolab, kad Lietuvos skautija atsakingai rūpinasi skautų vadovų ruošimu. Rengiami įvairaus lygio mokymai, suteikiama įvairiapusė parama (taip pat ir finansinė). Mokyklose skautai –daugeliu atvejų- yra tarsi moraliniai autoritetai. Jie dalyvauja pilietinio-patriotinio ugdymo renginiuose, organizuoja renginius, konkursus, įtraukia mokyklos bendruomenę į projektinę veiklą  ir t.t. Šiais sumaterialėjimo ir nihilizmo laikais skautų judėjimas tai tarsi oazė, kur patriotizmas ir garbė nėra tušti žodžiai, kur yra vietos jaunatviškai romantikai, kur vaikai gali realizuoti savo idėjas nebijodami suklysi, nebijodami būti nesuprasti ir pažeminti. Kiekvienas skautukas gali čia surasti savo vietą, kiekvienas gali užsiimti tuo, kas jam labiausiai patinka.  Vaikai  nuoširdžiai bendrauja, nesidrovi  pasakyti vienas kitam gerų žodžių. Svarbiausia, kad veikla būtų tikrai vertinga, naudinga, patraukli ir keltų iššūkį.

Skautai turi unikalų veiklos metodą –„skautišką deimantą“, pritaikytą skirtingo amžiaus vaikų grupėms. Tai skilčių sistema, simbolika, įžodis ir priesakai, pažangumo sistema, veikla gamtoje, mokymasis per veiklą. Šios visos sritys puikiai dera tarpusavyje, motyvuoja veiklai,  padeda  išlaikyti  vienybės pojūtį, kurį galima pajusti tik darnioje šeimoje.

Marijampolės krašto  Sūduvos tuntas tuntas įkurtas 2003 m. Tuntą sudaro Marijampolės Pal. Jurgio Matulaičio (vadovė Audronė Levickienė) ir  Rimanto Stankevičiaus (vadovė Jolita Stanelytė) draugovės, Kalvarijos Juozo Balkaus draugovė (vadovas Robertas Degutis) ir Kazlų Rūdoje Kazio Griniaus draugovė (vadovė Vita Gudynienė).  Mūsų yra apie 100  aktyvių skautų ir tiek pat skautaujančių epizodiškai.

Sukurta veikianti veiklos sistema - mus visus vienijančių renginių ciklas:
tai  žiemos stovyklos Valavičiuose ir Kazlų Rūdoje, mokomosios keliadienės  praktinės sueigos Kalvarijoje, Igliškėliuose. Pavasariniai mokomieji žygiai ir keliadienės sueigos, įvairaus lygmens skautų aktyvo mokymai ir pradedančiųjų skautų mokymai. Vasarinių skautiškų stovyklų sezoną atidaro „Draugystė“ Jurgežeriuose.  Rudeninė stovykla „Nebūk grybas“ Kazlų Rūdoje, kur mus jau daug metų maloniai priima Kazio Griniaus draugovė, jau seniai tapo viso krašto viena iš mėgstamiausių skautų susibūrimo vietų. Kiekvienais metais šauniai pažymime Roberto Baden-Powellio gimtadienį, rengiame konkursus, šventes. Kalvarijos draugovė džiugina mus savo aktyvumu ir netgi gavo patalpas - skautų namą Kalvarijoje. Kiekvienas šios draugovės renginys būna parengtas ypatingai kruopščiai ir atsakingai. Aktyvūs, kūrybingi, iniciatyvūs Kazlų Rūdos skautai. Bendromis sūduviečių pastangomis leidžiamas krašto skautų  laikraštis.

Aktyviai skautai dalyvauja ir visuomeniniame miesto gyvenime - Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritojo stalo“ veikloje, švarinimosi akcijoje „Darom“, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis, dalyvauja pilietiniuose - patriotiniuose renginiuose. Betliejaus Taikos ugnies akcija - jau 10 metų Marijampolėje. Šią dieną pasikviečiame pas save į svečius  Marijampolės  krikščioniškojo jaunimo organizacijas.

Dalyvaujame krašto ir respublikos skautiškuose renginiuose: kasmetinėse Lietuvos skautijos pavasario šventėse, rudeninėse Marijampolės skautų krašto, kitų draugovių sueigose. Patyrę skautai vykti į tarptautines skautiškas stovyklas, sueigas, akcijas, dalyvauja mokymuose ir seminaruose. Užmezgėme draugystės ryšius su Kaliningrado srities skautais.

Padariau bendrą Sūduvos tunto veikos apžvalgą. Čia tik statistika. Už kiekvieno renginio slypi didelis paruošiamasis darbas - idėjos, kūryba, emocijos, programa ir t.t. Juk sueigose ir stovyklose didžiausią darbą atlieka patys vaikai. Ypatingai daug dirba patyrę skautai, pateisindami savo skautišką patyrimą, rodydami pavyzdį jaunesniesiems.

Manau, kad skautiškame judėjime esmė yra ne tam tikro gebėjimo įgijimas, nors tai yra labai svarbu, bet tokių žmogaus savybių,  kaip sugebėjimas prisiimti atsakomybę ir pareikšti iniciatyvą, pagalbos sau ir kitiems suteikimas, asmeninių vertybių ir asmenybės formavimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas – visa tai, kas ateityje padės jam tapti atsakingam ir brandžiam savo šalies piliečiui.

 

„Sūduvos“ tunto tuntininkė Audronė Levickienė

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}