Pradžia
Pradžia

Kviečiame susipažinti su 2024–2029 m. Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos projektu

Kviečiame susipažinti su 2024–2029 m. Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos projektu

Organizuojanti institucija –  Marijampolės savivaldybės administracija.

Tikslinės grupės: viešojo administravimo subjektai, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir (ar) organizacijos, atstovaujančios pilietinei visuomenei, įskaitant aplinkos apsaugos tikslų siekiančias organizacijas, nevyriausybines organizacijas ir subjektus, atsakingus už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, gyventojai.

Aprašymas

2024–2029 m. Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos (toliau – Marijampolės MTPS) projekto rengimą reglamentuoja Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašas nustato, kad Tvarios miesto plėtros strategijos rengiamos ir įgyvendinamos, siekiant tvarios regionų centrų plėtros, integruotai sprendžiant socialinius, ekonominius ir aplinkos bei klimato kaitos iššūkius.

Marijampolės MTPS sprendžiama problema – nepakankamas Marijampolės miesto patrauklumas gyventi ir investuoti.

Marijampolės MTPS projektas parengtas atsižvelgiant į 2023 m. atliktą Marijampolės miesto teritorijos analizę, identifikuotas svarbiausias miesto problemas ir potencialą.

Įgyvendinant Marijampolės MTPS numatytus veiksmus, bus siekiama:

  • pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
  • kurti prielaidas mieste skatinti tvarų judumą;
  • pašalinti miesto pramoninių ir komercinių teritorijų išvystymo netolygumus.

Marijampolės MTPS numatomų įgyvendinti veiksmų bendra vertė – 63 154 627 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos sudarys 50 797 433 Eur, Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 12 357 194 Eur.

Toliau pateikiamas Marijampolės MTPS projektas, su kuriuo kviečiame susipažinti

Marijampolės MTPS projektas:

Viešinimo tikslas

Kvietimas susipažinti su parengtu Marijampolės MTPS projektu ir pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl Marijampolės MTPS projekto.

Viešinimo rezultatų panaudojimas

Pateikti pasiūlymai bus panaudojami tobulinant Marijampolės MTPS projektą.

Pasiūlymų teikimas ir viešasis susirinkimas

Pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti šiais būdais:

  • raštu, adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, ir (ar) el. paštu administracija@marijampole.lt iki 2024 m. vasario 20 d.

Teikdami pasiūlymus, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi nurodyti savo kontaktinius duomenis (fiziniai asmenys – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) bei pasiūlymo teikimo datą ir pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

  • viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas Marijampolės MTPS projekto pristatymui planuojamas 2024 m. vasario 20 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. Norintys dalyvauti viešame susirinkime kviečiami registruotis el. paštu darius.cinaitis@marijampole.lt iki 2024 m. vasario 20 d. 16.00 val., nurodydami vardą, pavardę ir atstovaujamą organizaciją. Registracijos metu renkami duomenys bus naudojami tik nuorodos į pristatymą atsiuntimui bei dalyvių skaičiaus fiksavimui.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai nebus priimami.

Marijampolės MTPS projekto rengimą koordinuoja Marijampolės savivaldybės administracija.

Kontaktiniai asmenys:

Valdas Tumelis, Marijampolės savivaldybės vicemeras, tel. 8 698 18 362, el. p. valdas.tumelis@marijampole.lt

Darius Cinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas, tel. 8 687 53691, el. p. darius.cinaitis@marijampole.lt

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}