Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Parama verslams, nukentėjusiems dėl COVID-19 pandemijos

Leidimų prekiauti ir(ar) teikti paslaugas pratęsimas
Įmonėms ir verslo veikla besiverčiantiems privatiems asmenims, įsigijusiems leidimus prekiauti ir paslaugoms teikti iki karantino pradžios, ir negalėjusiems vykdyti veiklos dėl paskelbto karantino, šių leidimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek truko jų veiklos apribojimai dėl karantino

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių tel. (8 343) 90 023 arba el. p. prekyba@marijampole.lt  

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Savivaldybės taryba pakeitė valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašą. Pagal jį Marijampolėje veikiančios verslo įmonės, karantino metu patyrusios nuostolių, gali pretenduoti į lengvatas.

Anksčiau juridiniai ar fiziniai asmenys galėjo pasinaudoti tik viena iš savivaldybės teikiamų mokesčių lengvatų pagal vieną iš apraše minimų kriterijų, dabar juridiniai ir fiziniai asmenys gali pretenduoti į trijų rūšių mokesčių lengvatas. Atsižvelgiant į tvarkos aprašą, verslo įmonėms taikomi šie kriterijai:

  • įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, atitinkantys LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatas, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį. Savo prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo nurodyti savo pagrindinę veiklą, prie prašymo pridėti praėjusio laikotarpio mokesčio, dėl kurio lengvatos kreipėsi, deklaraciją;
  • įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, tiesiogiai neatitinkantys LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatų, kurių patirtos prastovos dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir skaičių darbuotojų, kuriems buvo įformintos prastovos, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį. Šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo pateikti tinkamai įformintus dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino (Užimtumo tarnybai pateiktą prašymą „Išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova”, dokumentą, patvirtinantį prastovos paskelbimą (kopija) ir (ar) kitus dokumentus, pagrindžiančius veiklos vykdymo apribojimus dėl paskelbto karantino (pateiktus prašymus dėl verslo liudijimo galiojimo sustabdymo, nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus), praėjusio laikotarpio mokesčio, dėl kurio lengvatos kreipėsi, deklaraciją.

Lengvata būtų taikoma vadovaujantis 2019 m. priskaityto (deklaruoto) valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio suma; būtų nustatomas 3 mėn. laikotarpis, už kurį gali būti taikoma mokesčio lengvata.

Prašymus su reikalingų dokumentų kopijomis galima siųsti el. p. administracija@marijampole.lt arba priduoti į J. Basanavičiaus a. 1, I langelį.

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Birutę Belenavičienę tel. (8 343) 90 037 arba el. p. birute.belenaviciene@marijampole.lt

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalies padengimas (kai patalpos verslo veiklai nuomojamos iš privačių asmenų)
Įmonių ir verslo veiklą vykdančių privačių asmenų, nuomojančių nekilnojamąjį turtą iš kitų juridinių ir fizinių asmenų savo verslo veiklai vykdyti, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalies padengimas už karantino laikotarpį

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėją Darių Cinaitį tel. (8 343) 90 096, 8 687 53 691 arba el. p. darius.cinaitis@marijampole.lt  

Atleidimas nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio (kai patalpos verslo veiklai vykdyti nuomojamos iš savivaldybės)
Įmonių ir verslo veiklą vykdančių privačių asmenų, nuomojančių nekilnojamąjį turtą iš kitų juridinių ir fizinių asmenų savo verslo veiklai vykdyti, nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalies padengimas už karantino laikotarpį
Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 1-163 „Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“
Įmonės turi teikti savivaldybei laisvos formos prašymą

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Birutę Domarkienę, tel. (8 343) 90 058 arba el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt 

Informacija atnaujinta 2021-03-23 14:44