Regioninė dimensija 2011
Informacija apie Marijampolės savivaldybės administracijos įgyvendintus/įgyvendinamus regioninės dimensijos projektus
Priemonės kodas Sąrašo Nr. Projekto Nr. Pareiškėjas Pilnas projekto pavadinimas Veiklų pradžia Veiklų trukmė

Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data

Pradėta, nėra sutarties

Sutartis Baigta Sąrašas/ES Sąrašas/VB Sąrašas/pareiškėjas Sutartis/ES  Sutartis/VB+ES Nedeklaruotos Neišmokėtos Išmokėtos Pastabos
VP1-4.1-VRM-04-R 41 001 MSA Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas: užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas ir kt. 2010-01 24

2009-09-30

 

2010-05-03

  241,120.00 0.00 42,550.59 241,120.00 241,120.00 0.00 0.00 0.00  
VP1-4.1-VRM-04-R 42 REZ MSA Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 2013-01-01 24

2011-11-30

      241,120.00 0.00 42,550.59            
VP1-4.2-VRM-02-R 41 004 MSA Marijampolės savivaldybės strateginio veiklos plano atnaujininimas 2010-02-01 36 2009-11-30   2010-05-05   97,666.67 0.00 17,235.29 97,665.00 97,665.00 0.00 0.00 11,099.20  
VP1-4.2-VRM-02-R 42   MSA Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2017 m. sdstrateginio plano parengimas 2011-05-01 18 2011-04-30       85,001.67 0.00 15,000.30            
VP1-4.2-VRM-02-R 42   MSA Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams parengimas 2012-01-01 24 2012-01-16       182,666.67 0.00 32,235.30            
VP1-4.2-VRM-04-R 41 001 MSA Kvartalų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas, suformuojant žemės sklypus. Detaliųjų planų rengimas žemės sklypų syformavimui parkams, skverams, rekreacinėms teritorijoms ir bendrojo naudojimo teritorijoms 2009-10-01 36 2009-06-30   2010-01-19   286,037.00 0.00 50,477.12 286,036.90 286,036.90 0.00 0.00 0.00  
VP1-4.2-VRM-04-R 42   MSA Marijampolės savivaldybės miestelių ir gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentų parengimas 2011-04-01 30 2010-12-31       334,748.10   59,073.20            
VP2-3.1-IVPK-05-R 41 002 MSA Elektroninės demokratijos plėtra Marijampolės savivaldybėje 2010-03-03 14 2009-11-15   2010-03-03   179,423.00 0.00 31,663.00 179,423.10 211,086.00 0.00 0.00 65,255.30  
VP2-4.4-SM-02-R 42   MSA Žvyrkelio Želsva-Naujiena-Išlandžiai (Liudvinavo sen.) asfaltavimas 2011-03-01 24 2011-01-31       3,054,288.00 377,294.40 161,697.60            
VP2-4.4-SM-02-R 42   MSA Žvyrkelio Opšrūtai-Igliauka (Igliaukos sen.) asfaltavimas 2011-04-01 24 2011-02-28       1,500,000.00 185,294.12 79,411.76            
VP3-1.1-VRM-01-R 41 001 MSA Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas 2009-07-07 36 2009-03-30   2009-09-11   16,127,089.00 1,422,978.59 1,422,978.50 16,127,050.00 17,550,025.00 0.00 0.00 9,513,122.57  
VP3-1.1-VRM-01-R 41 002 MSA Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V.Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas 2010-03-01 36 2009-09-30   2010-07-10   13,600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 13,600,000.00 14,800,000.00 0.00 0.00 0.00  
VP3-1.1-VRM-01-R 42 001 MSA Kompleksinis Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymas 2010-08-01 25 2010-08-30       13,600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 13,488,029.50 14,678,149.75 0.00 0.00 0.00  
VP3-1.1-VRM-01-R 42   MSA Kompleksinis Poezijos parko teritorijos sutvarkymas 2010-11-01 24 2010-12-30       10,200,000.00 900,000.00 900,000.00            
VP3-1.1-VRM-01-R 42   MSA Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas 2011-11-01 25 2011-11-30       8,920,750.00 787,125.00 787,125.00            
VP3-1.1-VRM-01-R 42   MSA Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms 2011-10-01 26 2011-12-30       8,500,000.00 750,000.00 750,000.00            
VP3-1.2-VRM-01-R 41 008 MSA Liudvinavo miestelio parko sutvarkymas (poilsio infrastruktūros plėtra) 2010-05-01 36 2010-03-31   2010-09-30   1,661,252.20 146,581.07 146,581.07 1,661,252.20 1,807,833.00 0.00 0.00 0.00  
VP3-1.2-VRM-01-R 41 010 MSA Gudelių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra 2010-06-01 36 2010-04-30   2010-09-30   915,559.64 80,784.68 80,784.68 915,559.64 996,344.00 0.00 0.00 0.00  
VP3-1.2-VRM-01-R 41 REZ MSA Igliaukos gyvenvietės viešosios inžinerinės infrastruktūros objektų rekonstrukcija 2012-03-01 12 2011-09-30       1,110,006.50 97,941.75 97,941.75            
VP3-1.2-VRM-01-R 41 REZ MSA Baraginės gyvenvietės viešosios inžinerinės ir poilsio infrastruktūros objektų rekonstrukcija 2012-03-01 12 2011-09-30       1,410,022.50 124,413.75 124,413.75            
VP3-1.2-VRM-01-R 41   MSA Šunskų miestelio viešosios poilsio infrastruktūros plėtra (parko su vaikų žaidimo aikštele, tvenkiniu įkūrimas), panaikinant nelegalų šiukšlyną 2010-03-01 36 2010-09-30       1,692,871.65 149,371.03 149,371.03            
VP3-1.2-VRM-01-R 41   MSA Sasnavos miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų bei automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas 2011-03-01 36 2010-11-30       1,430,757.03 126,243.27 126,243.27            
VP3-1.3-ŪM-05-R 41 003 MSA Kempingų infrastruktūros įrengimas Marių parke 2010-02-01 24 2009-10-31   2010-09-29   1,000,000.00   176,470.58 805,715.00 805,715.00 0.00 0.00 0.00  
VP3-1.3-ŪM-05-R 41   MSA Kelio nutiesimas iki Varnupių piliakalnio 2010-06-01 24 2011-02-28       140,461.06   203,095.56            
VP3-1.4-AM-04-R 41 007 MSA Jevonio upelio išvalymas ir slėnių sutvarkymas 2009-07-01 24 2010-03-31   2010-12-01   999,292.30   176,345.70 685,038.39 685,038.39        
VP3-1.4-AM-04-R 41 008 MSA Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėje 2011-05-01 24 2010-10-01       448,920.00   49,880.00            
VP3-1.4-AM-06-R 41 REZ MSA Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Gamyklų g. 8, Marijampolėje, išvalymas 2012-03-01 12 2011-11-30       529,360.00   132,340.00           2010.12.02 sudarytas rezervinių projektų sąrašas
VP3-2.1-SAM-08-R 41 001 VšĮ Marijampolės  pirminės sveikatos priežiūros centras Psichikos dienos stacionaro Marijampolėje įjūrimas 2010-10-01 24 2010-03-31   2010-08-25   1,951,379.00 344,361.00   1,135,201.35 1,335,531.00 0.00 0.00 30,000.00  
VP3-2.1-SAM-11-R 41 001 Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Marijapolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizacija ir techninės bei technologinės bazės atnaujinimas 2010-06-01 24 2010-01-29   2010-06-29   575,000.00 101,470.60   575,000.00 676,470.00 24,048.75   565,719.51  
VP3-2.2-ŠMM-04-R 41   MSA Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas 2012-01-01 24 2011-09-30       996,189.00   175,799.00            
VP3-2.2-ŠMM-06-R 41 006 MSA Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ modernizavimas 2010-12-01 24 2010-08-30       1,011,951.00   178,579.60            
VP3-2.2-ŠMM-06-R 41 REZ MSA Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas  2012-04-01 24 2011-12-30       676,600.00   119,400.00            
VP3-2.4-SADM-01-R 41 001 MSA Socialinės rizikos šeimų paramos centro Igliaukos seniūnijoje įkūrimas 2009-06-25 33 2009-01-01   2009-06-25   754,757.50   133,192.50 740,597.50 740,597.50 0.00 0.00 614,706.91  
VP3-2.4-SADM-01-R 42 001 MSA Socialinės rizikos šeimų paramos centro Liudvinavo seniūnijoje  įkūrimas 2010-11-01 25 2010-09-30       692,436.63   122,194.71            
VP3-3.4-ŪM-04-R-41 41 010 MSA „Ryto“ vidurinės mokyklos išorinių atitvarų rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas 2008-08-29 36 2009-11-30   2010-09-29   2,418,153.15 426,732.91   1,995,757.50 2,347,950.00 288,872.17 0.00 711,203.71  
VP3-3.4-ŪM-04-R-41 41 REZ MSA Sasnavos vidurinės mokyklos išorinių atitvarų rekonstravimas, pagerinant jų energetines charakteristikas 2012-10-01 36 2013-02-28       1,785,000.00 315,000.00              


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2011-01-05 18:19:39