2013-01-18 Marijampolės rusų bendruomenė kartu paminėjo tradicines žiemos šventes

Lietuvoje gyvenantys sentikiai ir stačiatikiai žiemos šventes sutinka pagal Julijaus kalendorių. Šiais metais jie sausio 7 dieną šventė Kalėdas, o sausio 14 dieną, 2 savaitėmis vėliau, pasitiko „Senuosius Naujuosius metus“.

Tradiciškai irMarijampolės rusų bendruomenė susirenka kartu paminėti šias gražiausias metų žiemos šventes. Džiugina bendruomenės puoselėjamos tradicijos, kurios ir jungia vyresniuosius rusų bendruomenės narius, vaikus bei jaunimą.

Pasveikinti pravoslavų švenčių proga atvyko Kauno stačiatikių Apreiškimo parapijos kunigas Igoris Rinkievičius (Igor Rinkevič). Tėvas Igoris puikiai pažįstaMarijampolės rusų bendruomenę, nes dažnai atvyksta į liturginius tarnavimusMarijampolės Šv. Trejybės cerkvėje, kur susitinka ir su parapijos tikinčiaisiais. Renginyje labai šiltai nuskambėjo ir stačiatikių bažnyčios kalėdinės giesmės (koliatkos), kurias, kaip provoslavų bendruomenės sveikinimą, atliko kunigo Igoriaus žmona Nadežda su kolega iš Kauno stačiatikių cerkvės.

Šventei rusų sekmadieninės mokyklos vaikai ir jaunimas paruošė meninę programą, kurioje vaidino, šoko, dainavo rusų kalba. Juos aplankęs Senis šaltis su Snieguole, pasidžiaugė nuotaikingu vaidinimu, rusų liaudies ir šiuolaikinėmis dainomis bei šokiais, apdovanojo vaikus dovanėlėmis.

Tradiciškai rusų bendruomenės renginiuose dalyvaujantys LR Seimo narys Albinas Mitrulevičius,Marijampolės savivaldybės merasVidmantasBrazys, Liudvinavo seniūnė Irena Lunskienė pasveikino šventėje dalyvavusius ir linkėjo gražių ateinančių metų, nepamiršti savo tėvų tradicijų, mokyti vaikus gimtosios kalbos įgūdžių, puoselėti pravoslavų papročius.

Renginį vedusiMarijampolės pravoslavų bendruomenės pirmininkė Lidija Kulikauskienė pasidžiaugė, kad ne tik per šventės jaučia savivaldybės vadovų dėmesį, girdi padėkos žodžius ir palinkėjimus, bet ir sulaukia paramos įgyvendinant svarbiausius darbus, buriant ir stiprinant rusų bendruomenę savivaldybėje. „Rusų bendruomenė Marijampolėje pakankamai aktyvi. Svarbiausia, kad stiprėja Marijampolės pravoslavų (stačiatikių) Šv. Trejybės parapija. Globojami kunigo Igorio gyvename Dievo palaimoje, visi kartu renkamės per šventes, dalyvaujame įvairiuose renginiuose,“ – sakė ir klubo „Mozaika" vadovė Natalija Diomina. Renginyje nuoširdžiai skambėjo klubo „Mozaika" moterų ansamblio atliekamos nuotaikingos rusiškos dainos apie žiemą, Kalėdas, kurias kartu dainavo visi susirinkusieji drauge šviesiausių ir šilčiausių žiemos švenčių švęsti.

Po gražaus šventinio renginio svečiai ir bendruomenės nariai apžiūrėjo paruoštą įvairių rankdarbių ir meninių dirbinių parodą, pasidžiaugė puikiais auksarankių darbais ir kartu susibūrė pasivaišinti kalėdiniais rusų valgiais, pasibūti kartu.

 

Danguolė Micutienė
Viešųjų ryšių tarnybos vyriausioji specialistė

D. Micutienės nuotraukos

Šventės svečiai: Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys, Liudvinavo seniūnė I. Lunskienė, LR Seimo narys A. Mitrulevičius, Kauno stačiatikių Apreiškimo parapijos kunigas I. Rinkievičius Sveikina Kauno stačiatikių Apreiškimo parapijos kunigas I. Rinkievičius Klubo MOZAIKA moterų ansamblis Šventės dalyviai Rusų bendruomenės rankdarbių ir meninių dirbinių paroda