Pradžia
Pradžia

Savivaldybės valdomos įmonės ir kitos bendrovės

Bendrovių veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos yra skelbiami Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt

Valdomos įmonės ir bendrovės dukterinių bendrovių neturi

UAB „Sūduvos vandenys“
Vadovas  Vytautas Jašinskas
Tel. 8 635 00007
Marijampolė, Vasaros g. 7
El. p. info@suduvosvandenys.lt
http://www.suduvosvandenys.lt
Valdyba nesudaroma 
Įstatai  :   2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys  : 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys : 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys : 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys : 2023 m. finanasinių ataskaitų rinkinys
2020 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2021 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2022 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
2023 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
Lūkesčių raštas

UAB „Kelranga“
Vadovas  Algirdas Brazys
Tel. (8 343) 71 735
Marijampolė, Gėlyno skg. 5
El. p. info@kelranga.lt
http://www.kelranga.lt
Valdybos nariai: Birutė Domarkienė,  Povilas Dabrila, Mykolas Vilutis


UAB „Marijampolės autobusų parkas“
Vadovė Dalytė Venčkauskienė
Tel. (8 343) 98 841
Marijampolė, Vasaros g. 6
El. p. [email protected]
http://www.marijampolesap.lt
Valdyba nesudaroma 
Įstatai  : 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys : 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys  : 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys  : 2023 m. finanasinių ataskaitų rinkinys
2019 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2020 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2021 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2022 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
2023 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
Lūkesčių raštas


UAB „Marijampolės šilumos tinklai“
Vadovas Rimantas Krikštolaitis
Tel. (8 343) 98 187
Marijampolė, Gamyklų g. 8
El. p. ausra.venckauskiene@gmail.com
http://www.marijampolessilumostinklai.lt/
Valdyba nesudaroma 
Įstatai :   2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys  : 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys : 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys  : 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys  :  2023 m. finanasinių ataskaitų rinkinys
2019 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2020 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2021 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2022 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2023 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
Lūkesčių raštas

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
Direktorė  Irma Žiūkaitė
Tel. 8 800 22022
Marijampolė, Vokiečių g. 10
El. p. info@maatc.lt
http://www.maatc.lt
Valdyba nesudaroma 
Įstatai 
2019 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2020 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2021 m. Viešinama informacija apie bendrovės veiklą ir rezultatus
2022 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
2023 m. Viešinama informacija apie bendrovės veikla ir rezultatus
Lūkesčių raštas

 

Informacija atnaujinta 2024-05-08 17:32