Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

Darnaus judumo priemonių diegimas

04.5.1-TID-R-514
Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste

675.403,53 Eur

ES lėšos 574.093,00 Eur

2022 m. gruodžio mėn.

2020 m. vasario 28 d. Marijampolės savivaldybės administracija iš Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros gavo kvietimą teikti paraišką projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo. Projekto paraiška turi būti pateikta iki Regiono projektų sąraše nustatyto termino – 2020 m. rugpjūčio 30 d.

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikant viešąją infrastruktūrą, užtikrinti efektyvesnes, ekologiškesnes ir patogesnes judumo galimybes Marijampolės mieste. Siekiama modernizuoti viešosios susisiekimo infrastruktūros objektus, pritaikant juos patogesniam naudojimui, skatinti gyventojus keisti keliavimo mieste įpročius.

Planuojamos įgyvendinti projekto veiklos: rekonstruoti pėsčiųjų perėjas su naujai įrengta apšvietimo sistema (63 perėjose), rekonstruoti 22 perėjas, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; rekonstruoti viešojo transporto stoteles (12 stotelių), pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; elektroninio bilieto sistemos diegimas (14 autobusų).

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama optimizuoti ir racionaliai plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, įgyvendino projektą Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0018 „Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas“. Projekto metu parengtas Marijampolės darnaus judumo mieste planas. Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ metu bus įgyvendinamos Marijampolės miesto DJP veiksmų plane iki 2020-2021 m. numatytos priemonės, kurios negali būti įgyvendintos kitų priemonių lėšomis.

Projektu siekiama mažinti oro taršą, triukšmingumą ir kelių eismo nelaimių sukeliamą žalą, didinti eismo saugumą, skatinant Marijampolės miesto gyventojus ir svečius mažiau naudotis automobiliais, sukuriant patogias judumo alternatyvas: didinant visuomeninio transporto paslaugų patogumą ir geresnį pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, sudarant patogesnes sąlygas naudotis dviračių transportu, didinant pėsčiųjų eismo saugumą, ypač pėsčiųjų perėjose.

Planuojama projekto pradžia – 2020 m. gruodžio mėn.