Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Investicijų pritraukimui svarbios infrastruktūros vystymas


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra 07.1.1-CPVA-V-907 Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas 3.364.966,50 Eur
ES lėšos 3.094.337,33 Eur
2022 m. pab.


Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas verslui investuoti pramonės ir sandėliavimo ar komercinės paskirties teritorijoje prie Marijampolės miesto šiaurės–rytinės dalies, tokiu būdu didinant Marijampolės investicinį patrauklumą.

Projekto uždavinys – Marijampolės savivaldybės nuosavybės teise valdomoje teritorijoje įrengti verslui svarbią inžinerinę infrastruktūrą ir tokiu būdu padidinti investicijoms parengtų sklypų pasiūlą.

Šiuo metu Marijampolėje nėra parengtų teritorijų pramonės ir sandėliavimo veikloms plėtoti. Tai mažina Marijampolės investicinį patrauklumą. Pagrindinė problemos priežastis – trūksta pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties sklypų su įrengta verslui svarbia inžinerine infrastruktūra: neišplėtoti vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, elektros tiekimo tinklai, susisiekimo komunikacijos, dujotiekio tinklai bei ryšių komunikacijų tinklai.

Laukiamas projekto kiekybinis rezultatas – numatoma parengti 3 sklypus, skirtus privačioms verslo įmonių investicijoms pritraukti. Projekto metu iki investuotojams planuojamų išnuomoti 3 sklypų ribų numatoma atvesti/įrengti vandentiekio tinklus, buitinių nuotekų tinklus, elektros tiekimo tinklus, susisiekimo komunikacijas, dujotiekio tinklus bei ryšių komunikacijų tinklus.

Projekto metu 12,9831 ha teritorijoje Marijampolės savivaldybės Skriaudučio k. ir Steponiškių k. bus įrengiama susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra iki 3 investicijoms skirtų sklypų:

  • sklypo kad. Nr. 5114/0005:234 paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų statybos, sklypas yra LEZdalis;
  • sklypo kad. Nr. 5114/0005:236, paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų statybos, sklypas yra LEZdalis;
  • sklypo kad. Nr. 5114-0005-0069, paskirtis – žemės ūkio, sklypas nėra LEZ dalis. Šio sklypo paskirtis iki projekto paraiškos pateikimo bus pakeista į pramonės ir sandėliavimo objektų statybos.

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros komponentai:

  • privažiavimo kelias (gatvė) su pėsčiųjų ir dviračių takais, apšvietimu susietoje 12,9831 ha teritorijoje, nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rudiškiai-Baraginė iki Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose;
  • lietaus nuotekų tinklai;
  • vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai nuo prisijungimo taškų Marijampolės Vasaros gatvėje iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų;
  • komunikacijų koridoriai susietoje teritorijoje;
  • dujotiekis nuo prijungimo taško prie aukšto slėgio dujotiekio vamzdyno Marijampolės LEZ teritorijoje Marijampolės savivaldybės Nendriniškių kaime;
  • aukštos įtampos elektros tiekimo linijos nuo Marijampolės Kapsų TP iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų (perkama prijungimo prie elektros tiekimo tinklų paslauga iš AB „Energijos skirstymo operatorius“).

Investuotojai, kurie kursis šioje teritorijoje, šiuo metu dar nėra žinomi.