Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

Darnaus judumo priemonių diegimas

04.5.1-TID-R-514
Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste

Projekto vertė 709.639,90 Eur
ES lėšos 574.093,00 Eur

2023 m. birželio mėn.

2020 m. vasario 28 d. Marijampolės savivaldybės administracija iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros gavo kvietimą teikti paraišką projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo.

2020 m. gruodžio 21 d. Marijampolės savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (įgyvendinančiąja institucija) pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.5.1-TID-R-514-0001 „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ sutartį dėl projekto finansavimo.

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama optimizuoti ir racionaliai plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, įgyvendino projektą Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0018 „Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas“. Projekto metu parengtas Marijampolės darnaus judumo mieste planas. Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ metu bus įgyvendinamos Marijampolės miesto DJP veiksmų plane iki 2020-2021 m. numatytos priemonės, kurios negali būti įgyvendintos kitų priemonių lėšomis.

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu darnaus judumo planu Marijampolės mieste įdiegti intelektinę transporto sistemą ir įgyvendinti darnaus judumo priemones. Siekiama modernizuoti viešosios susisiekimo infrastruktūros objektus, pritaikant juos patogesniam naudojimui, skatinti gyventojus keisti keliavimo mieste įpročius.

Projekte identifikuojamos pagrindinės viešojo transporto infrastruktūros problemos: eismo sauga ir saugumas, oro tarša, triukšmingumas Marijampolės mieste. Iškilusios pėsčiųjų salelės, kurios pavojingos saugiam eismui, pėsčiųjų perėjos ir apšvietimas pėsčiųjų perėjose nepritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, kuriose būtina artimiausiu metu įrengti saugaus eismo priemones. Taip pat egzistuojantys Marijampolės keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugų pasiūlos trūkumai: nelanksti bilietų įsigijimo sistema viešojo transporto priemonėse, nemaža dalis esamos infrastruktūros yra nusidėvėjusi ir jai reikalingas atnaujinimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus diegiama elektroninio bilieto sistema Marijampolės miesto viešajame transporte, įsigyjant reikalingą techninę įrangą ir diegiant programinę įrangą. Įgyvendinant projektą bus diegiama viešojo transporto informacinė sistema, įrengiant 20 vnt. elektroninių švieslenčių Marijampolės miesto viešojo transporto stotelėse, kuriose bus teikiama informacija apie atvykstančius autobusus, laiką, maršrutus ir pan.

Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotos 19 vnt. pėsčiųjų perėjų, pėsčiųjų perėjose įrengti įspėjamieji bei vedimo paviršiai, nužeminti gatvės bordiūrai, pėsčiųjų perėjos bus pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Numatoma rekonstruoti 12 vnt. viešojo transporto stotelių infrastruktūrą prie svarbiausių traukos objektų, įrengiant įspėjamuosius bei vedimo paviršius, perėjas pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Siekiama, kad specialiųjų poreikių turintiems žmonėms būtų suteiktos kokybiškos ir prieinamos susisiekimo paslaugos. Projektuojant transporto infrastruktūrą ir teikiant viešojo transporto paslaugas visiems keleiviams turėtų būti skiriamas vienodas dėmesys, mažinant jų socialinę atskirtį naudojantis transportu.

Pėsčiųjų perėjose (61 vnt.) bus įrengtas pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas, kad būtų užtikrintas pėsčiųjų perėjų apšvietimas tamsiuoju paros metu. Identifikavus pagrindines eismo saugos ir saugumo problemas Marijampolės mieste, siekiant jas spręsti buvo pasiūlyti konkretūs sprendiniai: pėsčiųjų perėjų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonės ir pėsčiųjų perėjose įrengti inžinerines priemones saugiam eismui užtikrinti. Geroji praktika rodo, kad inžinerinių eismo saugos ir saugumo priemonių, tokių kaip saugos salelės, LED pėsčiųjų perėjų apšvietimas, įdiegimas mieste daugeliu atvejų pasitvirtina, todėl, tikėtina, kad jų įrengimas Marijampolės mieste sumažintų nelaimingų įvykių skaičių bei teiktų tiek socialinę, tiek ekonominę naudą.

Projekto rezultatai padidins visuomeninio transporto patrauklumą, vartotojų skaičių, bus užtikrintas geresnis viešųjų transporto paslaugų prieinamumas vartotojams, pagerinta teikiamų paslaugų kokybė. Projekto įgyvendinimo metu įdiegtos priemonės, skirtos specialiųjų poreikių turintiems asmenims, ženkliai pagerins jų judėjimą bei galimybes naudotis viešuoju transportu.