Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė
www.esinvesticijos.lt
   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

445.109,38 Eur.
Iš jų:222.554,69 Eur – ES struktūrinės paramos lėšos 222.554,69 Eur – Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos

2023 m. rugpjūčio mėn.

Dabartinėje Marijampolės miesto gatvių infrastruktūroje naudojami skirtingų rūšių bei gana didelio galingumo, lyginant su šiuo metu rinkoje esančiais, šviestuvai, kurie valdomi priemonėmis, neleidžiančiomis reguliuoti apšvietimo lygio ir taupyti elektros energijos. Apšvietimo infrastruktūroje taip pat naudojamos senos nusidėvėjusios valdymo (maitinimo) spintos, taip pat didinančios elektros energijos sąnaudas. Visa tai energijos sąnaudų bei kaštų požiūriu mažina energijos vartojimo efektyvumą gatvių apšvietimo infrastruktūroje.

Projekto metu numatoma modernizuoti gatvių apšvietimą 36-iose miesto gatvėse (pakeisti 976 šviestuvų technologiją (iš natrio/halogeno į LED), pakeisti 12 valdymo spintų, 10-yje valdymo spintų pakeisti valdiklius, R. Juknevičiaus gatvės atkarpoje (nuo Kauno gatvės iki „Lidl“ prekybos centro) papildomai atlikti apšvietimo tinklo remontą (šioje R.Juknevičiaus gatvės atkarpoje papildomai įrengiamos naujos atramos ir klojami kabeliai, pakeičiant senas atramas ir esamas oro linijas, kurių savininkas yra Marijampolės savivaldybė). Projektu siekiami minimalūs rezultatai: sumažintas elektros energijos suvartojimas daugiau nei 50 proc.; per projekto ataskaitinį laikotarpį sumažintas į aplinką išmetamų CO2 (bei kitų) ŠESD kiekis daugiau nei 50 proc. Be minėtų išmatuojamų rezultatų, planuojamas ir teigiamas socialinis-ekonominis poveikis – nusikalstamumo rizikos tamsiu paros metu sumažėjimas, avaringumo sumažėjimas, miesto estetinio vaizdo ir įvaizdžio pagerėjimas.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Marijampolės miesto gyventojai (34.968 asmenys). Projekto vykdytojas yra Marijampolės savivaldybės administracija. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Informacija atnaujinta 2022-12-09 11:15