Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas


Europos regioninės plėtros fondas
www.esinvesticijos.lt
   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“

„Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“

3 166565,62 Eur
ES lėšos – 2 691 580,77 Eur
VB lėšos – 237492,42 Eur

SB lėšos – 237492,43 Eur
2023 m. rugpjūčio 30 d.

Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos dalis, esanti Marijampolės savivaldybės Skriaudučio kaime (bendras sklypų plotas – 11,6843 ha, iš jų, LEZ statusą turi 9,2419 ha teritorija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 964 „Dėl Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 134 redakcija) šiuo metu neturi jokios įmonėms kurtis reikalingos infrastruktūros, privažiavimo.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0001 „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta 2021-04-30. Sutartyje nustatytas projekto įgyvendinimo terminas – iki 2023-08-30.

Bendra projekto vertė – 3 166565,62 Eur. Iš jų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų struktūrinės paramos lėšos sudaro 2 691 580,77 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 237492,42 Eur, Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 237492,43 Eur.

Įgyvendinant projektą, numatoma iki Skriaudučio kaime esančių LEZ sklypų (Juozo Montvilos g. 50, Juozo Montvilos g. 52, Juozo Montvilos g. 64 ir Juozo Montvilos g. 64A, visų  sklypų paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklype įrengti verslui kurtis būtinos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektus:

– privažiavimo kelią (gatvę) su pėsčiųjų ir dviračių takais, apšvietimu nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rudiškiai-Baraginė iki Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Skriaudučio kaime; lietaus nuotekų tinklus (kaip privažiavimo kelio (gatvės) sudėtinę dalį);

– vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus nuo prisijungimo taškų Marijampolės Vasaros gatvėje iki pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Skriaudučio kaime;

– komunikacijų koridorius iki pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Skriaudučio kaime;

– dujotiekį nuo prijungimo taško prie aukšto slėgio dujotiekio vamzdyno Marijampolės LEZ teritorijoje Marijampolės savivaldybės Nendriniškių kaime iki pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Skriaudučio kaime (perkama prijungimo prie dujotiekio skirstomųjų tinklų paslauga iš AB „Energijos skirstymo operatorius“);

– aukštos įtampos elektros tiekimo linijos nuo Marijampolės Kapsų TP iki Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Skriaudučio kaime (perkama prijungimo prie elektros tiekimo skirstomųjų tinklų paslauga iš AB „Energijos skirstymo operatorius“).

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas verslui investuoti pramonės ir sandėliavimo ar komercinės paskirties teritorijoje prie Marijampolės miesto šiaurės-rytinės dalies, tokiu būdu didinant Marijampolės investicinį patrauklumą.

Projekto ekonominės naudos gavėjai (tikslinė grupė) – Marijampolės gyventojai, kurių pagrindinis poreikis yra turėti stabilų ir gerai apmokamą darbą bei verslo įmonės, kurioms bus sukurta palanki investicijoms aplinka ir infrastruktūra. Projekto metu numatoma įrengti inžinerinė infrastruktūra yra būtina investicijoms pritraukti, naujiems gamybinės ir sandėliavimo paskirties objektams statyti ir naujoms darbo vietoms kurti.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Informacija atnaujinta 2022-04-08 10:06