Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kokybės krepšelis


Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto pabaiga

„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Kokybės krepšelis 388 159,00 Eur 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija ir„Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo lėšomis. Plačiau.
Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas – siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 m. lapkričio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projektui skirtos lėšos: 
„Šaltinio“ progimnazijai 216 459 Eur.https://saltinio.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-kokybes-krepselis/
„Ryto“ pagrindinė mokyklai171 700 Eur.https://www.rytomok.lt/projekto-kokybes-krepselis-veikla/

Informacija atnaujinta 2022-03-30 10:33