Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje


Europos socialinis fondas
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga
Kompleksinės paslaugos šeimai
08.4.1-ESFA-V-416
Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje 567.985,82 Eur
ES lėšos 567.985,82 Eur
2021 m. gruodžio 31 d.

Marijampolės savivaldybėje dar yra pakankamai daug asmenų (šeimų) dažnai patiriančių krizių dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, įgūdžių stokos, skurdo ir kitų rizikos veiksnių. Šeimoms reikalinga psichologo, mediatoriaus, socialinio darbuotojo pagalba, tačiau šių paslaugų savivaldybėje nepakanka. 

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas šeimai (asmeniui) gauti kompleksines paslaugas kuo arčiau gyvenamosios vietos.
Projekto naudos gavėjai - Marijampolės savivaldybėje gyvenančios šeimos.
Projekto įgyvendinimo metu šeimos "vieno langelio" principu gali gauti kompleksines paslaugas: pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, vaikų priežiūros, pavėžėjimo bei mediacijos paslaugas. Paslaigas teikia kvalifikuoti psichologai, socialiniai darbuotojai, lektoriai, užimtumo specialistai. Planuojama, kad šias paslaugas gaus apie 1500 asmenų. 

Asmeninio asistento paslauga gali naudotis asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir kompleksinės negalios. Asmeninis asistentas padeda namų ir viešojoje aplinkoje, teikiant pagalbą stengiasi įgalinti asmenį būti savarankišku ir užtikrinti svarbiausias asmens veiklos funkcijas. Šiuo metu asmeninio asistento paslaugą gauna 15 asmenų.

Šiuo metu paslaugas gauna:

Paslaugų teikimo koordinavimo, užtikrinant „vieno langelio“ principą, gauna 1598 asm.
Pozityvios tėvystės mokymai 482 asm.
Tėvystės įgūdžių mokymai 478 asm.
Paramos grupė nėščiosioms 7 asm.
Psichosocialinės pagalba 1121 asm.
Individualios psichologo konsultacijos 734 asm.
Grupinės psichologo konsultacijos 110 asm.
Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos 214 asm.
Dailės terapija 300 asm.
Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos 390 asm.
Šeimų klubai 355 asm.
Stovyklų organizavimas 65 asm.
Žygiai šeimoms 65 asm.
Vaikų priežiūros paslaugos 110 asm.
Mediacijos paslaugos 183 asm.

Informacija apie veiklas skelbiama tinklalapyje www.marijampole.lt 

Savivaldybės administracija projektą įgyvendins kartu su 2 partneriais:
1 partneris - Marijampolės socialinės pagalbos centras, kuris atliks bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir vykdys paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, informacinių iniciatyvų organizavimo veiklas (tel.: 8 343 55426, el. p.: centras@mspc.lt).
2 partneris- nevyriausybinė organizacija Vilkaviškio vyskupijos Caritas teiks pozityvios tėvystės, psichosocialinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas, vaikų priežiūros ir meditacijos veiklas (tel.: 8 343 56338, el. p.: caritas@vk.lcn.lt).