Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra


     
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

05.1.1-APVA-R-014 priemonė
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

2,295 mln. Eur, t. sk.
1,951mln. Eur ES lėšos,
0,344 mln. Eur Savivaldybės  lėšos

2023 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas yra sumažinti Marijampolės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Dalyje Marijampolės miesto urbanizuotų ir tankiai apgyvendintų teritorijų nėra įrengta paviršinių nuotekų tinklų, todėl kyla miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika. Kasmet didėja autotransporto skaičius, o  parkavimo aikštelių, nuo kurių valomas lietaus vanduo, yra labai nedaug. Automobiliai statomi gyvenamųjų namų kiemuose, gatvėse, todėl teritorijos labai teršiamos naftos produktais, kurie su lietaus nuotekomis patenka į griovius, upę ir upelius. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius taip teršdamos aplinką.

Surinktų paviršinių nuotekų apvalymui iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente numatytų didžiausių leistinų koncentracijų reikalinga pastatyti 178 l/s susidarančio valytino nuotekų srauto paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginius Gėlyno-Kauno-Stoties g., 120 l/s susidarančio valytino nuotekų srauto paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginius J. Ambrazevičiaus-Brazaičio-Vilkaviškio -Mokolų g., 120 l/s susidarančio valytino nuotekų srauto paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginiai P. Armino – Bažnyčios g.

Potvynio rizikai sumažinti numatoma pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose  gatvėse Marijampolės mieste ( Šaulių g. – 0,35 km, Tarpučių g. – 0,24 km, Dariaus ir Girėno g. – 0,2 km, Tarpučių kvartale – 2,4 km). 

Šiuo projektu numatoma atlikti paviršinių tinklų inventorizaciją, suskaitmeninimą, suregistravimą. Dėl šių paslaugų atlikimo su UAB „Žemetra“ 2020-05-11 pasirašyta sutartis, 53345 eurai. Numatyta paslaugų teikimo pabaiga 2021 m. gegužės Šiuo projektu numatyta suinventorizuoti ir įregistruoti apie 30 km paviršinių nuotekų tinklų, įsigyti suskaitmeninimui reikalingą programą bei suskaitmeninti inventorizuotus paviršinius tinklus. Dėl Gis programos įsigijimo 2020-05-25 pasirašyta sutartis su UAB „Hnit-Baltic, 32700 eurų. Numatyta paslaugų teikimo pabaiga 2020 m. lapkričio mėn.