Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje (Gudeliuose)

 

 

 

 

VP priemonės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto vertė

Projekto įgyvendinimo pabaiga

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
05.3.2-APVA-R-014

Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje (Gudeliuose)

1,5 mln. Eur, t.sk.
092 mln. Eur ES lėšos,
0,23 mln. Eur Savivaldybės  lėšos,
0,28 mln. Eur  UAB „Sūduvos vandenys“ lėšos

2022 m. gegužės mėn.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemonės  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Gudelių miestelio gyventojai neturi galimybės naudotis viešai tiekiama nuotekų tvarkymo paslauga, tai yra, gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, kadangi tinklų infrastruktūra nėra išplėtota.

Problemos sprendimo būdas – norint suteikti galimybę Gudelių miestelio gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, reikalinga įrengti naujus nuotekų tinklus ir pastatyti nuotekų valymo įrenginius ir Gudelių miestelio gyventojams užtikrinti  centralizuotą nuotekų surinkimą bei išvalymą.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

  1. Nuotekų tinklų statyba Gudeliuose.
    Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų surinkimo tinklus Gudelių mstl., Marijampolės sav. Bendras ilgis 5,39 km. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17.  Planuojama darbų pabaiga 2021 m. rugpjūčio mėn.
  2. Nuotekų valymo įrenginių statyba Gudeliuose.
    Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų valymo įrenginius Gudelių mstl., Marijampolės sav. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17, suma 1,09 mln. eurų.  Planuojama darbų pabaiga 2021 m. rugpjūčio mėn.
  1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Sūduvos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje.
    Šiuo projektu numatyta atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją, suskaitmeninti, suregistruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus (apie 200 km). Paslaugų sutartis su UAB „Metrum LT“ pasirašyta 2020-04-28, suma 200000 eurų. Planuojama paslaugų teikimo pabaiga  2021 m. gruodžio mėn.
Informacija atnaujinta 2020-09-02 15:16