Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse

VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse 360.025,00 Eur

Projektą įgyvendina VšĮ Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių didelį gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą bei šių rodiklių netolygumą, yra stoka sąmoningo rūpinimosi savo sveikata. Asmenų sugebėjimas rūpintis savo sveikata ir naudotis sveikatos priežiūros sistema tiesiogiai priklauso nuo sveikatos raštingumo lygio: sveikatos žinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių. Įgyvendinus šį projektą, bus padidintas projekto dalyvių sveikatos raštingumas, t. y. jie įgis daugiau sveikos gyvensenos žinių bei įgūdžių, gebės juos taikyti praktiškai, o tai sudarys sąlygas mažinti išvengiamą sergamumą ir ilgalaikėje perspektyvoje – pirmalaikį mirtingumą. Projekto metu sveikatinimo priemones planuojama vykdyti ir kaimo gyventojams, o tai prisidės mažinant vis didėjančius miesto ir kaimo gyventojų sveikatos netolygumus.

Projekto tikslas – padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių gupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Siekiant projekto tikslo, numatoma įgyvendinti šias sveikatos ugdymo priemones savivaldybėse: organizuoti tikslinių grupių asmenims informacinius ir (ar) šviečiamuosius renginius, mokymus, ir panašius veiksmus, skirtus tiesiogiai informuoti bei šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį ir pan. 

Projekto tikslinės grupės:

Marijampolės savivaldybėje:

 •  neįgalieji, asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;
 •  vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 •  vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte.

Kalvarijos savivaldybėje:

 • vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 • vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte;
 • savivaldybės, kaip tikslinės teritorijos, gyventojai pagal Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašo bei Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašo nuostatas.

Kazlų Rūdos savivaldybėje:

 •  vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18-os metų;
 •  vyresnio amžiaus asmenys, kaip apibrėžta Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano 1 punkte;
 •  savivaldybės, kaip tikslinės teritorijos, gyventojai pagal Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašo ir  Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos, ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas.

Projekto veiklos įgyvendinamos organizuojant:

 • teorinius sveikos gyvensenos mokymus;
 • teorinius-praktinius sveikos gyvensenos mokymus;
 • praktinius sveikos gyvensenos mokymus.

Bendra projekto vertė – 360.025,00 Eur Iš jų:

 • ES struktūrinių fondų paramos suma – 306.021,00 Eur
 • Valstybės biudžeto lėšos – 27.002,00 Eur
 • Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 27.002,00 Eur