Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje


Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo
www.esinvesticijos.lt

   
VP priemonės pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Projekto įgyvendinimo pabaiga

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas 05.3.2-APVA-R-014

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje 4,01 mln. Eur, t. sk.
2.61 mln. Eur ES lėšos
0,64 mln. Eur Savivaldybės lėšos
0,76 mln. Eur UAB „Sūduvos vandenys“ lėšos
2021 m. gegužės mėn.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos priemonės  05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams ir gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti sveikesnę ir švaresnę aplinką.

Dalis Sasnavos miestelio ir Igliaukos  kaimo gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos,  nes ne visame Sasnavos miestelyje ir Igliaukos kaime buvo pakloti vandentiekio ar nuotekų tinklai, gyventojams neužtikrinama viešai teikiama centralizuota geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sistemos paslauga. 2007-2015 metų laikotarpiu  buvo įgyvendintas ES projektas, kurio metu buvo pastatyti  nuotekų valymo įrenginiai  Sasnavoje ir Igliaukoje, tačiau šie valymo įrenginiai nėra maksimaliai apkrauti, nes nėra pilnai išvystytas nuotekų tinklas.  

Norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir suteikti galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo sistemos ir naudotis viešai tiekiama centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslauga, buvo įgyvendintos šios veiklos:

  1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
    Numatyta pastatyti 1,1 km vandens tiekimo tinklų ir 0,2 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 9 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 5 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Valmasta“ pasirašyta 2020-05-11. Planuojama darbų pabaiga 2021 m. gegužės mėn.
  1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Igliaukos k., Marijampolės sav.
    Numatyta pastatyti 0,57 km vandens tiekimo tinklų ir 0,58 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 19 būstų prie vandens tiekimo tinklų ir 19 būstų prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2020-05-11. Planuojama darbų pabaiga 2021 m. gegužės mėn.
Informacija atnaujinta 2021-03-23 09:20