Pradžia
Pradžia

Šunskų seniūnijos atributika

Šunskai istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos ir bendruomenės atstovais svarstant naujo herbo simbolius buvo siūloma pavaizduoti liepinius skroblus, kurie įrašyti į Raudonąją knygą, o jų didžiulis masyvas besitęsia nuo Šunskų iki Lenkijos.

Dailininkui pateikus herbo projektus buvo pastebėta, jog heraldiškai išpildytas skroblų piešinys nesiskiria nuo kitų medžių piešinių. Tada buvo apsispręsta herbe pavaizduoti fazanus, kurie dar neseniai dirbtinai buvo veisiami Šunskų medžioklės ūkyje.

Antikos ir viduramžių laikais fazanas buvo gretinamas su feniksu, paukščiu simbolizuojančiu nuolatinį atsinaujinimą, nes jis pats susidegindamas vėl atgimdavo iš savo pelenų. Kinijoje fazanas yra imperijos emblema. Dėl specifinio giedojimo ir šokio paukštis simbolizuoja kosminę harmoniją, dėl klyksmo ir sparnų plasnojimo siejamas su griaustiniu, pranašaujančiu pavasarį.

Skaičius trys krikščionybėje reiškia tris dorybes – tikėjimą, meilę ir viltį. Krikščionybės dieviškoji trejybė pripažįstama, kaip viena būtybė, į kurią susiliejusios trys. Pasakose šis skaičius reiškia išsipildymą ir nurodo išbandymų ar spręstinų mįslių skaičių.

Juoda spalva heraldikoje reiškia išmintį ir išsilavinimą, ji ir žemės spalva.

Dailininkas Rolandas Rimkūnas parengė Šunskų herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2008 m. spalio 30 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 386). Herbo aprašymas.

Juodame lauke vienas virš kito - trys auksiniai fazanai su raudonomis karpelėmis.

Juodai baltas herbas

Spalvotas herbas

Vėliava