Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Būsto šildymo kompensacijas galės gauti daugiau marijampoliečių

Būsto šildymo kompensacijas galės gauti daugiau marijampoliečių

Nuo 2022-06-01 padidinus valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, (294,0 Eur vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir 441,0 Eur vienam gyvenančiam asmeniui) taikomą būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, dėl kompensacijų už šildymą galės kreiptis didesnis Marijampolės savivaldybės gyventojų skaičius.

Kadangi viešojoje erdvėje yra pateikiama neišsami informacija, norime atkreipti dėmesį, kad nustatant teisę į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau-kompensacijos) laikinai (iki 2024 m. balandžio 30 d.) nevertinamas nuosavybės teise turimas turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos pajamos), todėl darbuotojai gali paprašyti, kad kompensacijas gauti siekiantys asmenys pateiktų dokumentus (duomenis) apie pajamas ir turtą (banko sąskaitų išrašai, nuomos sutartys ir pan.). Taip pat norime pažymėti, kad, nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.

Taip pat svarbu, kad asmuo, besikreipiantis dėl kompensacijų, būtų išnaudojęs visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes. Turintis turto asmuo pirmiausia turi dėti pastangas, kad gautų pajamų iš nuosavybės teise priklausančio turto (nuoma, pardavimas). Tais atvejais, kai asmenys nepasinaudoja teise iš savo turto gauti pajamų, laikytina, jog asmuo, prašantis kompensacijų neišnaudoja visų teisėtų kitų pajamų gavimo galimybių ir socialinė parama – kompensacija už šildymą ir karštą vandenį – jam nėra skiriama.

Kompensacijos skiriamos ne tik už centralizuotai tiekiamą šildymą, tačiau ir už šildymą dujomis, elektra, kietu ar kitokiu kuru, t. y. ir asmenims, gyvenantiems nuosavuose namuose. Atkreipiame dėmesį, kad kreipiantis dėl šių kompensacijų visais atvejais namo šildymo būdas turi būti registruotas VĮ ,,Registrų centras“.

Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, našlių pensija bei dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokos:

1) 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui;

2) 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

3) 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

4) 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

5) 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

· kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;

· kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Primename, kad gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Čia taip pat Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklės pagalba galima gauti preliminarų atsakymą, ar asmeniui (šeimai) priklauso kompensacija už šildymo išlaidas pagal pajamas, tačiau tai neužtikrina, kad kompensacija bus tikrai skirta, nes yra vertinamos ir kitos aplinkybės, numatytos Įstatyme.www.spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, juos gali pateikti seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atvykus į seniūniją. Prašymo

formą kompensacijai gauti taip pat galite rasti Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.marijampole.lt/12-02-prasymo-paraiskos-busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-ir-karsto-vandens-islaidu-kompensacijoms/821.

Kreipiantis į seniūnijas su prašymu skirti anksčiau minėtas kompensacijas, maloniai prašome marijampoliečių įvertinti anksčiau išvardintas aplinkybes.

Kompensacijos yra grąžinamos už du praėjusius mėnesius. Jeigu asmuo prašymą-paraišką pateiks gruodžio mėnesį, kompensacija už šildymą jam galės būti skiriama nuo spalio mėn. Todėl, prašome gyventojų neskubėti, kad nesusidarytų didelės eilės seniūnijose ir nereikėtų ilgai laukti eilėse.

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 500,0 Eur, būsto plotas 50 kv. m.

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

(500 Eur – 441 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 5,90 Eur

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 5,90 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 m2) kompensuojamos.

Vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur.

Kompensacijos už šildymą dydis: 50,0 Eur – 5,90 Eur = 44,10 Eur.

2 PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), šeimos pajamos – 1800,0 Eur (atlyginimas), būsto plotas 70 kv. m..

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

Į pajamas neįskaitoma 25 proc. darbo užmokesčio, todėl šeimos pajamos sudaro:

1800,0 Eur – 450,0 Eur (1800,0x0,25) = 1350,0 Eur.

1350,0 Eur – 1176,0 Eur (2 VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 proc. = 17, 4 Eur

Tai reiškia, kad šeima už normatyvinį būsto plotą (70 m2) už šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 17,40 Eur.

Kompensacijas už dujas, elektrą, kietą ar kitokį kurą skaičiuoja Piniginės paramos skyriaus specialistai pagal gyventojų pateiktus duomenis.

 
 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}