Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų Marijampolės ir Kalvarijos sav. rengimo pradžios

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, Susisiekimo ministerija informuoja, kad 2019-12-03 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1177 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui 56,83 iki 97,06 km rekonstruoti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo minėtiems visuomenės poreikiams procedūra.

Nutarimas paskelbtas Teisės aktų registre (www.e-tar.lt, TAR, 2019-12-02, Nr. 19243) ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Nr. S-NC-00-17-25) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Ypatingos valstybinės svarbos projektą įgyvendinanti institucijaLietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 239 3848, faks. (8 5) 212 4335, el. paštas sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt.), atsakingas asmuo – Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 2393981, el. paštas [email protected].

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt, interneto svetainė https://lakd.lrv.lt.), atsakingas asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengėja: – UAB „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, interneto svetainė https://kelprojektas.lt), atsakingas asmuo Marijampolės sav. – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, mob. tel. 8 693 80187, el.paštas ieva.matulionyte@kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Kalvarijos sav. – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Zita Bagdonienė, mob. tel. 8 620 58769, el. paštas zita.bagdoniene@kelprojektas.lt.

Pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai (Susisiekimo ministerijai) ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų;

Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka bus rengiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai, kurių rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo (-ų) dalies (-ių), paimamos (-ų) visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai.

Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikta papildomai. Apie atliekamus kadastrinius matavimus, vertinamo turto apžiūrą žemės savininkai ir (arba) kiti naudotojai bus informuoti tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiame skelbime pateikiama informacija, skirta lentelėje nurodytų žemės sklypų savininkams ir naudotojams, kurių informuoti dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse rengimo pradžios registruotais laiškais deklaruotos gyvenamosios vietos adresu nėra galimybės (mirę, išvykę arba gyvenamoji vieta nedeklaruota).

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo savininkas ar naudotojas

Marijampolės savivaldybė

4400-1491-3483

Salomėja Brazaitytė (mirusi)

5157-0003-0221

Zita Garliauskaitė (mirusi)

5157-0003-0223

Vincas Pavasaris (miręs)

5157-0004-0205

Vincas Pavasaris (miręs)

4400-0210-8707

Jolanta Matusevičiūtė (mirusi)

4400-0210-8707

Tadas Liūtas (išvykęs)

4400-2233-2423

Sigitas Jonas Sidabras (miręs)

5112-0005-0078

Janina Salomėja Stremaitienė (mirusi)

4400-0136-9099

Vitalė Galinaitienė (mirusi)

4400-0383-0313

Rasa Kilikevičiūtė (išvykusi)

5114-0001-0131

Renata Šukienė (išvykusi)

1801-0001-0097

Neringa Balandytė (išvykusi)

5157-0003-0166

Lukas Janušauskas (išvykęs)

4400-0574-3246

Sadutė Geležauskienė (išvykusi)

4400-0921-7338

Agnė Žarnauskaitė (išvykusi)

4400-0921-7236

Agnė Žarnauskaitė (išvykusi)

4400-0191-0692

Rasa Stremaitienė (išvykusi)

5112-0005-0078

Gintaras Šimanskis (išvykęs)

5112-0004-0092

Monika Alikovienė (išvykusi)

5114-0001-0143

Jovita Kaminskienė (nedeklaruota)

4400-2260-0291

Rolandas Stankus (išvykęs)

4400-1255-2696

Ainoras Barkauskas (išvykęs )

5188-0003-0116

Jovita Kaminskienė (nedeklaruota)

Kalvarijos savivaldybė

4400-1703-0902

Petras Povilas Brilius (miręs)

5186-0004-0090

Magdelena Aldona Juodeškienė (mirusi)

5138-0001-0044

Sigitas Kravčenko (miręs)

5172-0001-0011

Algirdas Dapkus (išvykęs)

5186-0001-0068

Janina Baranauskienė (išvykusi)

4400-2254-3873

Jūratė Lemouchi (išvykusi)

4400-0650-9595

Ramunė Bukauskaitė (išvykusi)

4400-0725-8677

Laima Paulionytė (išvykusi)

4400-0052-7271

Laima Paulionytė (išvykusi)

4400-0725-8711

Laima Paulionytė (išvykusi

4400-2377-8401

Lina Vhelan (išvykusi)

Prašome mirusiųjų asmenų turto paveldėtojus susitvarkyti paveldėjimo dokumentus ir savo vardu įsiregistruoti nuosavybės teises VĮ Registrų centre. Taip pat prašome asmenis, pažįstančius išvykusius savininkus, juos informuoti apie pradėtą jų turto paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar pateikti turimą informaciją apie juos šiame pranešime aukščiau nurodytais adresais.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}