Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Eismo saugumo komisijos 2018-05-02 posėdžio nutarimai

 Eismo saugumo komisijos 2018-05-02 posėdžio nutarimai

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 2018-05-02 POSĖDŽIO  PROTOKOLAS Nr. K-191   (11.14.E)


Posėdis vyko  2018 m. gegužės 2 d. 14.00  – 15.30 val.

Posėdžio pirmininkas –– Arvydas Bajoras Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Posėdžio sekretorius – Hendrikas  Nagrodskis -Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvauja komisijos nariai: Romualdas Bagdonas - Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas; Arvydas Bekeris – Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas; Algirdas Brazys – UAB ,,Statybos ritmas“ generalinis direktorius; Povilas Isoda – Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas; Povilas Jatkauskas – UAB ,,Kelranga“ direktorius; Mindaugas Lelešius - Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas; Metas Ražinskas - Marijampolės savivaldybės tarybos narys; Darius Stanaitis - UAB ,,Saugus eismas“ vadybininkas.

DARBOTVARKĖ:

Martyno Lapinsko prašymas įvertinti pateiktą projektą dėl LED stendo statybos Gedimino-V. Kudirkos g. sankryžoje.Rolando Jonikaičio prašymas įrengti Padovinio  gyv., Mokyklos gatvėje Nr. 5 pėsčiųjų perėją ir atskirti skiriamosiomis juostomis automobilių aikštelę, esančią prie Mokyklos g. Nr.14.Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos seniūno Rimanto Lekecko prašymas prie transformatorinės pastotės, esančios Mokolų k. Dobilų g., pastatyti draudžiamąją kelio ženklą Nr.332 (Sustoti draudžiama“).Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos seniūno Rimanto Lekecko prašymas įrengti kelio ženklą Nr.314 (,,Ribota masė“ 10 t)  Mokolų kaimo Šešupės gatvės dalyje nuo 2 iki 24 namo.Evangelikų liuteronų parapijos pirmininkės R. Klusevičienės prašymas įrengti kelio ženklą Nr.303 (,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“) prie įvažiavimo į Evangelikų liuteronų bažnyčios kiemą.Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnės Jolantos Maceikienės prašymas įvertinti situaciją kelio atkarpoje nuo SB ,,Aštruliai“ Ąžuolyno k.,  iki Stirnų g. Ąžuolyno k., ir įrengti atitinkamus kelio ženklus.Povilo Vitkausko prašymas Šaulių g. prie 8 namo įrengti kelio ženklą Nr.552 (,,Gyvenamoji zona“).Dėl Marijampolės VPK Kelių policijos pasiūlymo padidinti leistiną transporto priemonių greitį Geležinkelio g. atkarpoje nuo Gedimino g. iki P. Armino g.Marijampolės VPK Kelių policijos siūlymas apsvarstyti eismo situaciją Dariaus ir Girėno g., ties prekybos centru ,,MAXIMA“Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnės Jolantos Maceikienės prašymas ties Artojų g. 4 namu, Šimulių k., Liudvinavo sen. sumažinti leistiną transporto priemonių greitį.UAB ,,SIMPER“ pakartotinas prašymas suderinti įvažiavimus į Kauno g. 28 sklypą.Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Arvydo Bekerio prašymas įrengti 3 vnt. lankytinos vietos informacinius kelio ženklus Igliškėlių k., senose kapinėse.Dėl eismo organizavimo Kęstučio g., Marijampolė.

1. SVARSTYTA. Martyno Lapinsko prašymas įvertinti pateiktą projektą dėl LED stendo statybos Gedimino-V. Kudirkos g. sankryžoje.
NUTARTA. Pritarti pateiktam projektui dėl LED stendo statybos Gedimino-V. Kudirkos g. sankryžoje (už-7 nariai, prieš – 2 nariai, susilaikė-1 narys).

2. SVARSTYTA. Rolando Jonikaičio prašymas įrengti Padovinio  gyv., Mokyklos gatvėje Nr. 5 pėsčiųjų perėją ir atskirti skiriamosiomis juostomis automobilių aikštelę, esančią prie Mokyklos g. Nr.14.
NUTARTA. Informuoti Rolandą Jonikaitį, kad prašymą Padovinio  gyv., Mokyklos gatvėje Nr. 5 įrengti pėsčiųjų perėją pravažiuojamajame kelyje Nr.2646 Marijampolė-Daukšiai-Šventragis nėra galimybės , nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr.212 ,,Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 3.2.1. punktu, technines eismo reguliavimo priemones prižiūri ir jų vertę apskaito Lietuvos  Respublikos susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės.

Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo kelyje Nr.2646 Marijampolė-Daukšiai-Šventragis prašome kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius.

Atskirti skiriamosiomis juostomis automobilių aikštelę, esančią prie Mokyklos g. Nr.14, gali tik šio sklypo savininkas t.y. Padovinio žemė ūkio bendrovė.

3. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos seniūno Rimanto Lekecko prašymas prie transformatorinės pastotės, esančios Mokolų k. Dobilų g., pastatyti draudžiamąją kelio ženklą Nr.332 (Sustoti draudžiama“).
NUTARTA. Prie transformatorinės pastotės, esančios Mokolų k. Dobilų g., įrengti kelio ženklus Nr.332 (Sustoti draudžiama“) 300 m. atkarpoje nuo Vilkaviškio g.

4. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos seniūno Rimanto Lekecko prašymas įrengti kelio ženklą Nr.314 (,,Ribota masė“ 10 t)  Mokolų kaimo Šešupės gatvės dalyje nuo 2 iki 24 namo.
NUTARTA. Įrengti kelio ženklus Nr.314 (,,Ribota masė“ 10 t)  Mokolų kaimo Šešupės gatvės dalyje nuo 2 iki 24 namo.

5. SVARSTYTA. Evangelikų liuteronų parapijos pirmininkės R. Klusevičienės prašymas įrengti kelio ženklą Nr.303 (,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“) prie įvažiavimo į Evangelikų liuteronų bažnyčios kiemą.
NUTARTA. Įrengti kelio ženklą Nr.303 (,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“) prie įvažiavimo į Evangelikų liuteronų bažnyčios kiemą, adresu Kauno g. 9, Marijampolė.

6. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnės Jolantos Maceikienės prašymas įvertinti situaciją kelio atkarpoje nuo SB ,,Aštruliai“ Ąžuolyno k.,  iki Stirnų g. Ąžuolyno k., ir įrengti atitinkamus kelio ženklus.
NUTARTA. Atkarpoje nuo SB ,,Aštruliai“ Ąžuolyno k.,  iki Stirnų g. Ąžuolyno k., ir įrengti kelio ženklus Nr.120 (,,Nelygus kelias“).

7. SVARSTYTA. Povilo Vitkausko prašymas Šaulių g. prie 8 namo įrengti kelio ženklą Nr.552 (,,Gyvenamoji zona“).
NUTARTA. Įrengti kelio ženklus Nr.552 (,,Gyvenamoji zona“) ir Nr.553 (,,Gyvenamosios zonos pabaiga“) Šaulių g. ties sankryža  su Partizanų g.

8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės VPK Kelių policijos pasiūlymo padidinti leistiną transporto priemonių greitį Geležinkelio g. atkarpoje nuo Gedimino g. iki P. Armino g.
NUTARTA. Kadangi nėra pėsčiųjų perėjų padidinti (iki 70 km/h) leistiną  transporto priemonių greitį Geležinkelio g. atkarpoje nuo Gedimino g. iki P. Armino g. ir įrengti kelio ženklus Nr.329 (,,Ribotas greitis“ 70 km/h).

9. SVARSTYTA. Marijampolės VPK Kelių policijos siūlymas apsvarstyti eismo situaciją Dariaus ir Girėno g., ties prekybos centru ,,MAXIMA“
NUTARTA. Pratęsti šaligatvį iki Žemaitės g.

10. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnijos seniūnės Jolantos Maceikienės prašymas ties Artojų g. 4 namu, Šimulių k., Liudvinavo sen. sumažinti leistiną transporto priemonių greitį.
NUTARTA. Ties Artojų g. 4 namu, Šimulių k., Liudvinavo sen. sumažinti leistiną transporto priemonių greitį iki 50 km/h ir įrengti kelio ženklus Nr.329 (,,Ribotas greitis“).

11. SVARSTYTA. UAB ,,SIMPER“ pakartotinas prašymas suderinti įvažiavimus į Kauno g. 28 sklypą, kai V. Kudirkos g. įrengiamas kelio ženklas Nr. 303.
NUTARTA. Pritarti įvažiavimui-išvažiavimui į žemės sklypą Kauno g. 28, Marijampolė iš Dariaus ir Girėno gatvės, o įvažiavimui iš V. Kudirkos g.- nepritarti.

12. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Arvydo Bekerio prašymas įrengti 3 vnt. lankytinos vietos informacinius kelio ženklus Igliškėlių k., senose kapinėse.
NUTARTA. Įrengti 3 vnt. lankytinos vietos informacinius kelio ženklus Nr. 637-2 vnt. ir Nr.638 -1 vnt. Igliškėlių k., senose kapinėse.

13. SVARSTYTA. Dėl eismo organizavimo Kęstučio g., Marijampolė.
NUTARTA. Kęstučio g.  įrengti kelio ženklus Nr.529 (,,Stovėjimo ribotą laiką vieta“) su papildoma lentele Nr.828 (8.00-18.00) ir darbo dienomis apriboti transporto priemonių stovėjimo laiką iki 1 val.

Posėdžio pirmininkas Arvydas Bajoras

Posėdžio sekretorius  Hendrikas Nagrodskis

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}