Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija apie Eismo saugumo komisijos 2018-04-19 posėdyje priimtus nutarimus

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 2018-04-19 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. K-173  (11.14.E)


Posėdis vyko  2018 m. balandžio   19 d. 14.00  - 15.30 val.


Posėdžio pirmininkas -- Arvydas Bajoras Marijampolės savivaldybės administracijos  direktoriaus pavaduotojas.
Posėdžio sekretorius - Hendrikas  Nagrodskis -Marijampolės savivaldybės administracijos  Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvauja komisijos nariai: Romualdas Bagdonas - Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas; Arvydas Bekeris - Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas; Povilas Jatkauskas - UAB „Kelranga" direktorius; Mindaugas Lelešius - Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus vedėjas; Metas Ražinskas - Marijampolės savivaldybės tarybos narys; Darius Stanaitis - UAB „Saugus eismas" vadybininkas; Loreta Tumelienė - „Suvalkiečio" redakcijos žurnalistė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo.
2. Vaidos Kučiauskienės prašymas Kauno g. prie 29 namo įrengti kelio ženklą Nr.333 (Stovėti draudžiama) kuris galiotu nakties metu.
3. UAB „Lietuvos cukrus" generalinio direktoriaus pavaduotojo Audriaus Ambraziejaus prašymas įrengti kelio ženklą Nr.304 (Krovininių automobilių eismas draudžiamas) prie viaduko įvažiuojant į cukraus fabriko, esančio adresu P. Armino g. 65, Marijampolė teritoriją.
4. Albino Mitrulevičiaus prašymas Krėvos g. įrengti greičio mažinimo kalnelius.
5. DNSB „Ąžuolas" bendrijos pirmininko A. Pikūno prašymas prie Vytenio g. 31 E namo įrengti kelio ženklą Nr.303 (Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas).
6. Daivos Ambrasienės prašymas panaikinti kelio ženklą Nr.332 (Sustoti draudžiama), esantį prie Kauno g. 27 namo.
7. Vlado Prasausko prašymas sumažinti J. Totoraičio g. leidžiamą transporto priemonių greitį ir apriboti krovininių automobilių eismą.
8. Andriaus Šerkšno prašymas Patašinės k., Nausupės skg. 2 įrengti „Gyvenamosios zonos" kelio ženklą bei greičio mažinimo kalnelį prie daugiabučio namo.
9. UAB „Piko valanda" vadovo Arūno Reinikio prašymas prie Gedimino g. 14 namo įrengti kelio ženklą Nr. 529 (Stovėjimo ribotą laiką vieta 30 min.) rezervuojant trims automobiliams stovėjimo vietas.
10. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio raštas dėl  kelio ženklų Nr.517 (Eismo kryptys eismo juostose), Nr.407 (Apvažiuoti iš dešinės) ir pėsčiųjų saugumo salelės įrengimo Kauno-Sporto gatvių sankryžoje.
11. Gintaro Stadulio -prašymas įrengti kelio ženklus Nr.333 (Stovėti draudžiama) Artojų g. prie 31 namo sklypo ir pravažiavime iš Artojų g. į Vytenio g. 31 E namo aikštelę.
12. Marijampolės vaikų. lopšelio-darželio „Vaivorykštė" direktorės Reginos Kaleinikienės prašymas įrengti greičio mažinimo kalnelį prie įvažiavimo į lopšelio-darželio automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Mokolų g. 11.
13. UAB „Padubysio malūnas" direktorės Eglės Žilinskienės prašymas leisti įsirengti kelio ženklą Nr.303 (Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas) prie įvažiavimo į žemės sklypą, esantį Bažnyčios g. 48 B.
14.  Marijampolės savivaldybės administracijos Mokolų seniūnijos seniūnės Eglės Plikaitienės prašymas Jazminų ir Kovo 11-osios garvėse įrengti kelio ženklus Nr.552 (Gyvenamoji zona) ir Nr.553 (Gyvenamosios zonos pabaiga).
15. Martyno Lapinsko prašymas įvertinti pateiktą projektą dėl LED stendo statybos Gedimino-V. Kudirkos g. sankryžoje.
16. Alfredo Ambrazo prašymas leisti įsirengti kelio ženklą Nr.531 (Rezervuota stovėjimo vieta) prie Alfredo Ambrazo nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių P. Armino g. 71.
17. Arvydo Černiausko prašymas įrengti pėsčiųjų perėją Uosupio g. ties 16 namu.
18. Manto Vaitkevičiaus prašymas prie individualios įmonės pastato, esančio Vytauto g. 56a, Marijampolė, įrengti kelio ženklą Nr.333 (Stovėti draudžiama) su papildoma lentele Nr. 826 (Galiojimo laikas 9.00-22.00 val.)
19. Marijampolės lengvosios atletikos sporto klubo pirmininko Dariaus Kemeraičio prašymas dėl eismo apribojimo bėgimo  „Bėgam už Marijampolę" miesto dienų metu.
20. Elektroniniu paštu gautas skundas dėl apšvietimo ir greičio mažinimo kalnelio įrengimo R. Juknevičiaus ir Šaulių gatvių sankryžoje.
21. UAB „SIMPER" projektų vadovo Kristijono Mozūraičio prašymas suderinti įvažas į žemės sklypą Kauno g. 28, Marijampolė.
22. Igno Kučinsko prašymas Medžiotojų gatvėje įrengti kelio ženklus Nr.Nr.552 (Gyvenamoji zona), Nr.553 (Gyvenamosios zonos pabaiga), bei 4 vnt. greičio mažinimo kalnelius.
23. Vilmos Jankauskienės prašymas leisti privačiame sklype, esančiame Lietuvininkų g. 4, Marijampolė, įsirengti kelio ženklą Nr.531(Rezervuota stovėjimo vieta).
24. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio raštas perkelti arba įrengti trūkstamus kelio ženklus  Mindaugo gatvės atkarpoje tarp V. Kudirkos g. ir Žemaitės g.
25. Dėl pėsčiųjų perėjos, esančios J. Ambrazevičiaus - Brazaičio gatvėje, ties buvusiu prekybos centru „Norfa" perkėlimo arba panaikinimo.
26. Dėl  Marijampolės mieste pėsčiųjų saugos salelių įrengimo.
27. Dėl Mokolų -Tarpučių-Vilkaviškio gatvių sankryžoje šviesoforo.
28. Dėl lėšų eismo saugumo priemonėms diegti skyrimo.
29. Dėl kelio ženklo Nr.332 (sustoti draudžiama) įrengimo Šaltinio gatvės dešinėje pusėje (iki Algimanto g.).
30. Dėl kelio ženklų „Gyvenamosios zona" ribų išplėtimo Seminarijos gatvėje.
31. Dėl kelio ženklų Nr. 529 (Stovėjimo ribotą laiką vieta ) įrengimo automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Vilkaviškio g. prie Marijampolės savivaldybės administracijos pastato.
32. Dėl automobilių stovėjimo vietų išplėtimo Vytauto g.


1. SVARSTYTA. Dėl eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo.
NUTARTA. Pritarti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-28 įsakymui Nr. DV-457 „Dėl eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo".  Pirmininko pavaduotoju paskirti Mindaugą Lelešių, sekretorių - Hendriką Nagrodskį.

2. SVARSTYTA. Vaidos Kučiauskienės prašymas Kauno g. prie 29 namo įrengti kelio ženklą Nr.333 (Stovėti draudžiama) kuris galiotu nakties metu.
NUTARTA. Prašymui nepritarti, nes Marijampolės mieste nepakanka automobilių parkavimo aikštelių. Jei nakties metu aikštelėje triukšmaujama tai kviesti policijos pareigūnus.

3. SVARSTYTA. UAB „Lietuvos cukrus" generalinio direktoriaus pavaduotojo Audriaus Ambraziejaus prašymas įrengti kelio ženklą Nr.304 (Krovininių automobilių eismas draudžiamas) prie viaduko įvažiuojant į cukraus fabriko, esančio adresu P. Armino g. 65, Marijampolė, teritoriją.
NUTARTA. Įrengti kelio ženklą  Nr.304 (Krovininių automobilių eismas draudžiamas) prie viaduko įvažiuojant į cukraus fabriko, esančio adresu P. Armino g. 65, Marijampolė, teritoriją.

4. SVARSTYTA. Albino Mitrulevičiaus prašymas Krėvos g. įrengti greičio mažinimo kalnelius.
NUTARTA. Kreiptis į UAB „ Alkesta" dėl greičio mažinimo kalnelių įrengimo Krėvos g.

5.  SVARSTYTA. DNSB „Ąžuolas" bendrijos pirmininko A. Pikūno prašymas prie Vytenio g. 31 E namo įrengti kelio ženklą Nr.303 (Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas).
NUTARTA. Prašymo netenkinti, nes Vytauto g. 31 E namo sklypui neatlikta teisinė registracija.

6. SVARSTYTA. Daivos Ambrasienės prašymas panaikinti kelio ženklą Nr.332 (Sustoti draudžiama), esantį prie Kauno g. 27 namo.
NUTARTA. Prašymo netenkinti, nes šis ženklas  įrengtas tam, kad transporto priemonės neužstatytu pravažiavimo vedančio link Kauno g. 27 A namo.

7. SVARSTYTA. Vlado Prasausko prašymas sumažinti J. Totoraičio g. leidžiamą transporto priemonių greitį ir apriboti krovininių automobilių eismą.
NUTARTA. Gyvenamųjų namų kvartale , kurį riboja Saulės g., Javonio skg., Javonio g., J. Totoraičio g., Medžiotojų g., Narto g., įrengti kelio ženklus Nr.552 („Gyvenamoji zona") ir Nr.553 („Gyvenamosios zonos pabaiga").

8. SVARSTYTA. Andriaus Šerkšno prašymas Patašinės k., Nausupės skg. 2 įrengti „Gyvenamosios zonos" kelio ženklą bei greičio mažinimo kalnelį prie daugiabučio namo.
NUTARTA. Patašinės k., Nausupės skg. 2 „Gyvenamosios zonos" kelio ženklą bei greičio mažinimo kalnelį nerengti , nes vadovaujantis kelių eismo taisyklių 178 punktu daugiabučio namo kieme galioja „ Gyvenamosios zonos" reikalavimai t.y. privalomas greitis ne daugiau kaip 20 km/h.

9.  SVARSTYTA.  UAB „Piko valanda" vadovo Arūno Reinikio prašymas prie Gedimino g. 14 namo įrengti kelio ženklą Nr. 529 (Stovėjimo ribotą laiką vieta 30 min.) rezervuojant trims automobiliams stovėjimo vietas.
NUTARTA. P. Butlerienės gatvėje nuo 11 namo  ir Gedimino gatvės atkarpoje nuo P. Butlerienės g. iki V. Kudirkos g. įrengti kelio ženklus Nr.529 („Stovėjimo ribotą laiką vieta") su papildoma lentele Nr.828 (8.00-18.00) ir darbo dienomis apriboti transporto priemonių stovėjimo laiką iki 1 val.

10. SVARSTYTA. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio raštas dėl  kelio ženklų Nr.517 (Eismo kryptys eismo juostose), Nr.407 (Apvažiuoti iš dešinės) ir pėsčiųjų saugumo salelės įrengimo Kauno-Sporto gatvių sankryžoje
NUTARTA. Sporto-Kauno-R. Juknevičiaus sankryžoje įrengti kelio ženklus Nr.517, Nr. 519 („Eismo kryptys eismo juostose"), Nr.407 („Apvažiuoti  iš dešinės") ir pėsčiųjų saugos salelę.

11. SVARSTYTA Gintaro Stadulio prašymas įrengti kelio ženklus Nr.333 (Stovėti draudžiama) Artojų g. prie 31 namo sklypo ir pravažiavime iš Artojų g. į Vytenio g. 31 E namo aikštelę.
NUTARTA. Prašymą netenkinti, nes šiame rajone nepakanka  automobiliams parkavimo vietų.

12.  SVARSTYTA. Marijampolės vaikų. lopšelio-darželio „Vaivorykštė" direktorės Reginos Kaleinikienės prašymas įrengti greičio mažinimo kalnelį prie įvažiavimo į lopšelio-darželio automobilių stovėjimo aikštelę, esančią Mokolų g. 11.
NUTARTA. Greičio mažinimo kalnelio prie įvažiavimo į lopšelio-darželio automobilių stovėjimo aikštelę nerengti , nes vadovaujantis kelių eismo taisyklių 178 punktu daugiabučių namu kiemuose galioja „ Gyvenamosios zonos" reikalavimai t.y. privalomas greitis ne daugiau kaip 20 km/h.

13. SVARSTYTA. UAB „Padubysio malūnas" direktorės Eglės Žilinskienės prašymas leisti įsirengti kelio ženklą Nr.303 (Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas) prie įvažiavimo į žemės sklypą, esantį Bažnyčios g. 48 B.
NUTARTA. Leisti  UAB „Padubysio malūnas" savo lėšomis įsirengti kelio ženklą Nr.303 (Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas) prie įvažiavimo į žemės sklypą, esantį Bažnyčios g. 48 B.

14. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės administracijos Mokolų seniūnijos seniūnės Eglės Plikaitienės prašymas Jazminų ir Kovo 11-osios gatvėse įrengti kelio ženklus Nr.552 (Gyvenamoji zona) ir Nr.553 (Gyvenamosios zonos pabaiga).
NUTARTA. Jazminų gatvės atkarpoje nuo Atgimimo g. link Kosmonautų gatvės ir Kovo 11-osios gatvėje įrengti kelio ženklus Nr.552 („Gyvenamoji zona") ir Nr.553 („Gyvenamosios zonos pabaiga").

15. SVARSTYTA.  Martyno Lapinsko prašymas įvertinti pateiktą projektą dėl LED stendo statybos Gedimino - V. Kudirkos g. sankryžoje.
NUTARTA. Išsiskyrus eismo saugumo komisijos narių nuomonei (tik trims komisijos nariams balsavus už stendo statybą), projektui nepritarta.

16. SVARSTYTA. Alfredo Ambrazo prašymas leisti įsirengti kelio ženklą Nr.531 („Rezervuota stovėjimo vieta") prie Alfredo Ambrazo nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių P. Armino g. 71.
NUTARTA. Leisti savo lėšomis įsirengti kelio ženklą Nr.531 („Rezervuota stovėjimo vieta") prie Alfredo Ambrazo nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių P. Armino g. 71.

17. SVARSTYTA. Arvydo Černiausko prašymas įrengti pėsčiųjų perėją Uosupio g. ties 16 namu.
NUTARTA. Uosupio g. , ties 16 namu pėsčiųjų perėjos nerengti, nes 2018 m. tam nenumatytos lėšos.

18. SVARSTYTA. Manto Vaitkevičiaus prašymas prie individualios įmonės pastato, esančio Vytauto g. 56a, Marijampolė, įrengti kelio ženklą Nr.333 („Stovėti draudžiama") su papildoma lentele Nr. 826 (Galiojimo laikas 9.00-22.00 val.).
NUTARTA.  Vytauto g. prie 56 A namo įrengti  kelio ženklus Nr.529 („Stovėjimo ribotą laiką vieta") su papildoma lentele Nr.826 (9.00-22.00) ir apriboti transporto priemonių stovėjimo laiką iki 30 min.

19. SVARSTYTA  Marijampolės lengvosios atletikos sporto klubo pirmininko Dariaus Kemeraičio prašymas dėl eismo apribojimo bėgimo  „Bėgam už Marijampolę" miesto dienų metu.
NUTARTA. Apriboti eismą renginio „Bėgam už Marijampolę" š. m. gegužės 27 d.  miesto dienų metu.

20. SVARSTYTA. Elektroniniu paštu gautas skundas dėl apšvietimo ir greičio mažinimo kalnelio įrengimo R. Juknevičiaus ir Šaulių gatvių sankryžoje
NUTARTA. 2018 m. parengti techninę dokumentaciją ir R. Juknevičiaus - Šaulių gatvių sankryžoje esančioje pėsčiųjų perėjoje įrengti kryptinį apšvietimą.

21. SVARSTYTA. UAB „SIMPER" projektų vadovo Kristijono Mozūraičio prašymas suderinti įvažas į žemės sklypą Kauno g. 28, Marijampolė.
NUTARTA. Pritarti įvažiavimui-išvažiavimui į žemės sklypą Kauno g. 28, Marijampolė iš Dariaus ir Girėno gatvės, o įvažiavimui iš V. Kudirkos g., kurios kategorija C2, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „ Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendri reikalavimai" 29 str. 6 lentelė nepritarti, nes nuo įvažiavimo iki šviesoforo yra tik 50 m.

22. SVARSTYTA. Igno Kučinsko prašymas Medžiotojų gatvėje įrengti kelio ženklus Nr.552 (Gyvenamoji zona), Nr.553 (Gyvenamosios zonos pabaiga), bei 4 vnt. greičio mažinimo kalnelius.
NUTARTA.  Gyvenamųjų namų kvartale , kurį riboja Saulės g., Javonio skg., Javonio g., J. Totoraičio g., Medžiotojų g., Narto g., įrengti kelio ženklus Nr.552 („Gyvenamoji zona") ir Nr.553 („Gyvenamosios zonos pabaiga")  ir Medžiotojų gatvėje  du  greičio mažinimo kalnelius.

23. SVARSTYTA. Vilmos Jankauskienės prašymas leisti privačiame sklype, esančiame Lietuvininkų g. 4, Marijampolė, įsirengti kelio ženklą Nr.531(„Rezervuota stovėjimo vieta").
NUTARTA. Leisti privačiame sklype, esančiame Lietuvininkų g. 4, Marijampolė, įsirengti kelio ženklą Nr.531(„Rezervuota stovėjimo vieta").

24. SVARSTYTA.  Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio raštas perkelti arba įrengti trūkstamus kelio ženklus  Mindaugo gatvės atkarpoje tarp V. Kudirkos g. ir Žemaitės g.
NUTARTA. Mindaugo g. įrengti trūkstamus kelio ženklus Nr.552 („Gyvenamoji zona") ir Nr.553 („Gyvenamosios zonos pabaiga"), bei po kelio ženklu Nr.528 („Stovėjimo vieta") papildomą lentelę Nr.836 („Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas").

25. SVARSTYTA. Dėl pėsčiųjų perėjos, esančios J. Ambrazevičiaus - Brazaičio gatvėje, ties buvusiu prekybos centru „Norfa" perkėlimo arba panaikinimo.
NUTARTA. Įrengti kryptinį apšvietimą, nuleisti gatvės bortus ir perkelti pėsčiųjų perėją.

26. SVARSTYTA. Dėl  Marijampolės mieste pėsčiųjų saugos salelių įrengimo.
NUTARTA. Įrengti pėsčiųjų saugos saleles V. Kudirkos - Pramonės gatvių sankryžoje, Vasaros - Gedimino gatvių sankryžoje, Sporto - Kauno gatvių sankryžoje, Gedimino - Klaipėdos gatvių sankryžoje.

27. SVARSTYTA.  Dėl Mokolų -Tarpučių-Vilkaviškio gatvių sankryžoje šviesoforo.
NUTARTA. Pradėti Mokolų -Tarpučių-Vilkaviškio gatvių sankryžos šviesoforo projektavimo darbus.

28. SVARSTYTA.  Dėl lėšų eismo saugumo priemonėms diegti skyrimo.
NUTARTA. Skirti lėšų pėsčiųjų saugumo salelėms įrengti  V. Kudirkos - Pramonės gatvių sankryžoje, Vasaros - Gedimino gatvių sankryžoje, Sporto - Kauno gatvių sankryžoje, Gedimino - Klaipėdos gatvių sankryžoje.

29. SVARSTYTA. Dėl kelio ženklo Nr.332 (sustoti draudžiama) įrengimo Šaltinio gatvės dešinėje pusėje (iki Algimanto g.).
NUTARTA. Įrengti kelio ženklą Nr.332 (sustoti draudžiama) Šaltinio gatvės dešinėje pusėje.

30. SVARSTYTA.   Dėl  kelio ženklų „Gyvenamosios zona" ribų išplėtimo Seminarijos gatvėje.
NUTARTA. Įrengti kelio ženklus Nr.552 („Gyvenamoji zona") ir Nr.553 („Gyvenamosios zonos pabaiga") P. Rimšos - P. Vaičaičio, Trumpoji - V. Kudirkos, Seminarijos - V. Kudirkos gatvių sankryžose.

31.  SVARSTYTA.   Dėl kelio ženklų Nr. 529 („Stovėjimo ribotą laiką vieta" ) įrengimo automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Vilkaviškio g. prie Marijampolės savivaldybės administracijos pastato.
NUTARTA. Įrengti kelio ženklą  Nr.529 („Stovėjimo ribotą laiką vieta" 1 val.) su papildoma lentele Nr.828 (8.00-17.00)  automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Vilkaviškio g. prie Marijampolės savivaldybės administracijos pastato.

32. SVARSTYTA.  Dėl automobilių stovėjimo vietų išplėtimo Vytauto g.
NUTARTA. Panaikinti kelio ženklą Nr.332 („Sustoti draudžiama"), esantį Vytauto g. prie 19 namo.
                                                                                                            

Posėdžio pirmininkas Arvydas Bajoras
Posėdžio sekretorius Hendrikas Nagrodskis

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}