Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija apie Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Viešas aukcionas vykdomas Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, 2014-15252).

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.

Pateikiamų dokumentų sąrašas juridiniams asmenims, taip pat juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/gyvenamoji vieta , sąskaitos, į kurią grąžinamas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto  ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 7. Dokumentus įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą;
 8. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Pateikiamų dokumentų sąrašas fiziniams asmenims:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta aukciono į kurį prašoma registruoti, duomenis ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią gražintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 3. Dokumentus įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą. 

Nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje  www.marijampole.lt ir Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}