Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kad kalba būtų taisyklingesnė

Kad kalba būtų taisyklingesnė

Parengta pagal asmenų paklausimus

Kaip rašyti pareigų pavadinimus?

Pareigų pavadinimai paprastai rašomi mažąja raide, pvz.: prezidentas,  ministras,  pirmininkas, meras, vicemeras, administracijos direktorius, skyriaus vedėjas. Tačiau stilistiniais sumetimais aukščiausių pareigūnų pavadinimai gali būti rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.
Oficialiuose raštuose, prašymuose didžiąja raide rašomas bet kurio tarnautojo (valdininko, pareigūno), į kurį kreipiamasi, pavadinimas, pvz.: Marijampolės savivaldybės Merui, administracijos Direktoriui, Teisingumo Ministrui, Vilniaus universiteto Rektoriui.
Netaisyklingas yra ir pasakymas dirbti pareigose. Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: dirba vedėjo pareigose (= dirba vedėju arba eina vedėjo pareigas).
Paaukštinti, pažeminti pareigose, paaukštinti pareigomis – taip pat nevartotini pasakymai, nes galima tik paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas.

Kur tinka veiksmažodis „vykdyti“?

Kai kalbama apie atliekamą darbą (veiksmą), veiksmažodis vykdyti netinka, vartojamas veiksmažodis atlikti, pvz., vykdomas remontas (= atliekamas remontas).  Dar geriau vartoti patį procesą įvardijantį veiksmažodį, pvz., vykdome stebėjimą (= stebime).
Veiksmažodis vykdyti – įgyvendinti tai, kas numatyta, yra vartojamas kanceliarinėje kalboje: vykdyti nutarimą, sprendimą, vykdyti reformą ir pan.

Kada vartotinas žodis ,,paskaičiuoti“?

Veiksmažodžio paskaičiuoti reikšmė – tam tikrą laiką skaičiuoti arba apytikriai suskaičiuoti. Nevartotinas tikslaus apskaičiavimo ir galutinio suskaičiavimo reikšme: Paskaičiavome (= apskaičiavome, suskaičiavome) ir supratome, kad patirsime daug nuostolių.

Ar vartotinas žodis ,,dalinai“?

Geriau iš dalies, pvz.: Su darbuotojais dalinai (= iš dalies) atsiskaitėme.; Žadėjo tik
dalinai atlyginti nuostolius (= iš dalies atlyginti nuostolius; atlyginti tik dalį nuostolių).

Kurią formą vartoti: „dalyti“ ar „dalinti“?

Pirmenybė teiktina pagrindiniam (neutraliajam) normos variantui dalyti, dalija, dalijo. Dalinti, dalina, dalino – šalutiniai (daliniai) normos variantai, kurie prireikus (pavyzdžiui, atsižvelgiant į funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojami bendrinėje kalboje  (plačiau žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 69).

Ar taisyklinga „priduoti patalpą, signalizaciją, objektą“?

Veiksmažodis priduoti nevartotinas, kai nėra sąsajos su gabenimu ir įteikimu. Taigi vartotini pasakymai: tintpatalpa perduota saugoti, patalpa atiduota saugoti; jei kalbama apie signalizaciją, taisyklingas pasakymas yra įjungti (išjungti) (patalpos) signalizaciją. Pastatą ne priduodame, o atiduodame vertintii: Priduoti  objektą Valstybinei komisijai  (= Objektą atiduoti Valstybinei komisijai vertinti).

„Kuomet“, „kai“ ar „kada“? Kurį jungtuką pasirinkti?

Jungtukas kuomet  laiko šalutiniams sakiniams jungti buvo vertinamas kaip vengtinas vartoti (žr. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai, Vilnius, 2003, p. 33). 2017 m. kovo 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Gramatikos pakomisės posėdyje nutarta vertinimą pašvelninti ir laikyti kuomet šalutiniu normos variantu.
Jungiant šalutinius laiko sakinius, dalykinėje kalboje pirmenybė teiktina jungtukui kai ir prieveiksmiui kada, pvz.: Metai Marijampolei buvo ypatingi, kuomet (geriau kai) ji buvo Lietuvos kultūros sostine.; Kuomet (= Kada) gausime lėšų, dar neaišku, bet renovacija bus pradėta.

Ar vartotinas žodis „gazonas“?

Gazonas – veja, dekor. pievelė (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 288).      „Kalbos patarimuose“ žodis gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiamas šio žodžio pakaitas veja (Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 31).

Ar galima rašyti „termo puodelis“?

Negalima. Šiuo atveju geriausia rašyti (sakyti) termosinis puodelis (termopuodelis).  Nelietuviškos kilmės dėmenys aero-, agro-, anti-, audio-, avia-, baro-, bio-, eks-, etno-, geo-, hidro-, hiper-, infra-, inter-, kardio-, kontr(a)-, kvazi-, makro-, mikro-, mono-, multi-, poli-, pop-, pseudo-, psicho-, retro-, stereo-, super-, termo-, trans-, turbo-, ultra-, vice-, video-, zoo- lietuvių kalboje vieni nevartojami, todėl rašomi kartu su antruoju dėmeniu ir sudaro sudurtinius žodžius (aerouostas, fotogalerija, hiperaktyvus, popchoras, stereojungtis, superveikėjas,  zooprekės ir kt.).  
Kai po vieno nelietuviško dėmens eina antras nelietuviškas dėmuo, pirmojo nesavarankiškumą žymime brūkšneliu, o antrąjį nesavarankišką dėmenį jungiame su šalia einančiu žodžio dėmeniu (audio- ir videoaparatūra, mikro- ir makroekonomika, mono- ir stereoįrašai).
Kur yra galimybė, geriausia sakyti lietuviškai: garso ir vaizdo aparatūra, oro uostas, gyvūnų prekės, termosinis puodelis ir pan.

Kaip atskirti, kur tinka prieveiksmis „seniai“, o kur – „senai“?

Prieveiksmis seniai tinka ten, kur kalbama apie laiką (kada kažkas buvo, vyko, atsitiko), pvz.: Oi, kaip seniai tai buvo! Taip seniai remontuota, kad net neatsimena niekas.
Kai kalbama apie išvaizdą (atrodymą), tinka prieveiksmis senai (atsako į klausimą „kaip?“), pvz.: Jaunas žmogus, o taip senai atrodo.

Kokių dar pasakymų reikėtų vengti?

Šiai dienai ( = šiuo metu, dabar, šiandien) darbų pakanka.
Geriau įsisavinti ( = panaudoti, sunaudoti) lėšas – pagrindinis siekis.
Labai svarbu savalaikiai (= laiku, nurodytu laiku) užbaigti pradėtus darbus.
Parengta virš 60 (= per 60, daugiau kaip 60, daugiau nei 60) projektų.
Mokymus praėjo ( = Mokymuose dalyvavo) visi darbuotojai.
Pilnai (= Visiškai) atsako už savo darbą. T. p.: pilna (= visiška) atsakomybė; pilnai (= išsamiai, aiškiai) išdėstė.
Ir pabaigai (= baigdamas (-a), pabaigoje) noriu akcentuoti atsakomybės svarbą.

Kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė
Parengta vadovaujantis VLKK nutarimais, konsultacijų banko (http://www.vlkk.lt) patarimais


Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}