Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kokios ir kam priklauso būsto šildymo kompensacijos?

Kokios ir kam priklauso būsto šildymo kompensacijos?

Š. m. rugsėjo 30 d. įsigaliojo LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pasikeitimai. Siekiant palengvinti ir supaprastinti būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavimą, šios kompensacijos gyventojams bus skiriamos iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl kompensacijų bus kreipiamasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios mėnesio ar vėliau arba šildymo sezono metu, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turės teisę gauti kompensacijas. Šis įstatymo pakeitimas galios du šildymo sezonus, t. y. 2022–2023 m. ir 2023–2024 m.

SVARBU. Kompensacijos būsto šildymui taip pat bus skiriamos ir tiems būstams, kurie šildomi dujomis, elektra, kietu bei kitokiu kuru (malkomis, briketais, durpėmis, anglimis ir kt.).

2022-09-26 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintos šio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, vidutinės kainos būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms, apskaičiuoti: malkų, medienos pjuvenų granulių, pjuvenų medienos briketų, durpių briketų, akmens anglies, suskystintų naftos dujų, dyzelinio krosnių kuro. Todėl, gyventojai, gyvenantys nuosavuose namuose ir besišildantys išvardintu kuru, gali kreiptis dėl šildymo, karšto vandens išlaidų kompensacijų. Tuo atveju, kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kitoks kuras, nei Tarybos patvirtintas, jo vidutinė kaina prilyginama vidutinei vieno kietmetrio malkų kainai.

Prašymai dėl šildymo išlaidų kompensacijų nuosavuose namuose kietu ar kitokiu kuru gavimo priimami nuo spalio mėnesio. Kompensacija skiriama 6 mėnesiams. Kompensacija pravedama į asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke (išimtiniais atvejais gali būti atnešama į namus).

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais, būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre VĮ ,,Registrų centras“

Norint gauti kompensaciją už konkrečią kuro rūšį kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, granulėmis, naftos dujomis, krosnių kuru (dyzelinu) pildant prašymą dėl kompensacijos gavimo gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą ir kt. duomenis), duomenis apie suvartotą elektros energijos bei dujų kiekį, apmokėjimo dokumentus.

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Tačiau, atskirais atvejais Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo teikdama šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, naudojant kietąjį ar kitokį kurą gali paprašyti pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus,  pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, kai šildymui naudoja granules, briketus, akmens anglį, suskystintas naftos dujas, dyzelinį krosnių kurą. Nepateikus šių dokumentų, kompensuojamos išlaidos, apskaičiuotos naudojant patvirtintą vidutinę  malkų kainą.“

Primename, kad gyventojai turi teisę į kompensacijas, jeigu yra būste deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomoja ir nuomos sutartis yra registruota VĮ ,,Registrų centras“.  Kreipimosi dėl kompensacijų metu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų turi atitikti sąlygas, numatytas LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymo 8 straipsnyje.

Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį, tačiau su tiekėjais  turi būti sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba skola turi būti priteista teismo.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 147 Eur; 2 VRP – 294 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Gyvenant būste kelioms asmenų grupėms ir kai atsiskaitoma pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), kompensacijos dydis, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP dydžius kiekvienam tame būste gyvenančiam asmeniui.

Kadangi viešojoje erdvėje yra pateikiama neišsami informacija, norime atkreipti dėmesį, kad nustatant teisę į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau-kompensacijos) laikinai (iki 2024 m. balandžio 30 d.) nevertinamas nuosavybės teise turimas turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos (dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos pajamos), todėl darbuotojai gali paprašyti, kad kompensacijas gauti siekiantys asmenys pateiktų dokumentus (duomenis) apie pajamas ir turtą (banko sąskaitų išrašai, nuomos sutartys ir pan.). Taip pat norime pažymėti, kad, nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.

Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, našlių pensija bei  dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir  darbo paieškos išmokos:

1) 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų (įvaikių), arba vienam gyvenančiam asmeniui;

2)  25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

3) 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

4) 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius);

5) 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Primename, kad gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.ltČia taip pat Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklės pagalba galima gauti preliminarų atsakymą, ar asmeniui (šeimai) priklauso kompensacija už šildymo išlaidas pagal pajamas, tačiau tai neužtikrina, kad kompensacija bus tikrai skirta, nes yra vertinamos ir kitos aplinkybės, numatytos Įstatyme.www.spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, juos gali pateikti seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atvykus į seniūniją. Prašymo formą kompensacijai gauti taip pat galite rasti Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.marijampole.lt/12-02-prasymo-paraiskos-busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-ir-karsto-vandens-islaidu-kompensacijoms/821.

Kreipiantis į seniūnijas su prašymu skirti anksčiau minėtas kompensacijas, maloniai prašome marijampoliečių įvertinti anksčiau išvardintas aplinkybes.

SVARBU. Šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas gyventojai galės gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada šildymo sezono metu buvo kreiptasi dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu asmuo kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius, tačiau laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, jis turi turėti teisę į kompensacijas.

Todėl, prašome gyventojų neskubėti kreiptis, kad nesusidarytų didelės eilės seniūnijose ir nereikėtų ilgai laukti eilėse.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}