Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

KURK MARIJAMPOLEI vėl kviečia kurti gražesnę savivaldybę

KURK MARIJAMPOLEI vėl kviečia kurti gražesnę savivaldybę

Į Marijampolę sugrįžta Bendruomenių iniciatyvų konkursas, kuris skatina marijampoliečius generuoti idėjas, burti bendruomenes ir savo iniciatyvomis kurti dar gražesnę Marijampolę.

Turite idėjų, kaip pagerinti Marijampolės savivaldybės viešąsias erdves, kad jos būtų dar labiau mylimos ir lankomos? Žinote, ką reikėtų patobulinti, kad pamėgta vieta taptų patrauklesnė? O gal turite idėją, kaip atgaivinti iki šiol pamirštą viešąją erdvę? Puiku! Dalyvaukite šiame konkurse ir galbūt Jūs būsite tas, kurio idėją mes finansuosime 100 procentų.

„Praėjusiais metais pirmą kartą sėkmingai įgyvendinus dalyvaujamojo biudžeto programą Marijampolės savivaldybėje jautėme didelį bendruomenių įsitraukimą ir skirtą dėmesį – buvo pateikta 12 tinkamų projektų iš kurių net 6-iems gyventojų balsais išrinktiems geriausiems, buvo skirtas finansavimas. Džiaugiamės galėdami tęsti projektą ir tikiuosi sulauksime ne mažesnio aktyvumo ir šiais metais, o ateityje sieksime, kad dalyvaujamojo biudžeto programa taptų nuolatiniu reiškiniu“, – aktyviai teikti paraiškas kviečia Marijampolės savivaldybės vicemeras Paulius Marozas.

Iki vasario 10 dienos visi Marijampolės savivaldybės gyventojai kviečiami teikti idėjų, skirtų gerinti Marijampolės savivaldybės viešųjų erdvių infrastruktūrai ir didinti patrauklumui, projektų pasiūlymų paraiškas. Atitikę reikalavimus idėjų pasiūlymai bus paskelbti Marijampolės savivaldybės svetainėje ir kviesime visus Marijampolės savivaldybės gyventojus išrinkti labiausiai patikusią idėją,  kuri bus įgyvendinta.

Paraiškas gali teikti ne jaunesni nei 18 metų asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje. Kartu su paraiška svarbu pateikti pritarimo projekto idėjai formą, kurioje teikiamai idėjai pritaria bent 20 savivaldybės gyventojų.

Reikalavimai projekto idėjai:

 • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas ir pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 20 Marijampolės savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas, kuriame pateikiama: kiekvieno pritariančiojo vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir parašas;
 • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Marijampolės savivaldybės viešojoje erdvėje;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti;
 • jei numatoma organizuoti viešą renginį projekto rezultatams pristatyti arba įgyvendinti kitas projekto rezultatų viešinimo priemones, tai tokio viešo renginio ar viešinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • nefinansuojami gatvių ir (ar) kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto projektai, išskyrus atvejus, kai šaligatvio, pėsčiųjų ir (ar) dviračių tako atkarpą būtina įrengti kaip integruotą pagal projekto idėją tvarkomos viešosios erdvės dalį ir tokios infrastruktūros įrengimo išlaidos sudaro ne daugiau kaip 30 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • projekto rezultatai gali prisidėti prie verslo infrastruktūros kūrimo, tačiau negali būti skirti konkrečių fizinių ar juridinių asmenų verslo kūrimui ir plėtrai;
 • jei projekto idėją numatoma įgyvendinti teritorijoje, kurioje yra įgyvendintas, vykdomas ar parengtas kitas tos pačios teritorijos viešųjų erdvių tvarkymo projektas, privaloma pateikti rašytinį jau esamo projekto autoriaus sutikimą, kad siūloma projekto idėja neprieštarauja esamo projekto sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojo autorinių teisių.

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos gali dalyvauti vienoje iš 2 projekto kategorijų:

 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per vienerius metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas, kurio apimtis neviršija 25 tūkst. eurų (mažos apimties);
 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per 2 metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas (pirmaisiais metais rengiama techninė dokumentacija), kurio vertė neviršija 100 tūkst. eurų (didelės apimties).

Kaip teikti projektų idėjų paraiškas?

 • Projektų idėjų pasiūlymai teikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris.
 • Projektų idėjų pasiūlymai iki 2023 m. vasario 10 d. gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijai (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 1 aukštas, 1 langelis) arba atsiunčiami, naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, adresu: Bendruomenės iniciatyvų konkursui, Basanavičiaus a. 1, LT-69307 Marijampolė.
 • Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena, nurodyta Kvietime .

Konsultacijas, esant reikalui, teiks:

kaip tinkamai pildyti iniciatyvų paraiškas – Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, el. p. valdas.tumelis@marijampole.lt;
teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt;
statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė, el. p. roberta.kelertiene@marijampole.lt

PRIDEDAMA:

BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI IR PATRAUKLUMUI DIDINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS
PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}