Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kasmet kelia prekyba pirotechnikos priemonėmis ir jų naudojimas. Fejerverkai yra ne tik gražūs, jie gali būti ir pavojingi. Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:

F1 kategorija - fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo,  yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;
F2 kategorija - fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;
F3 kategorija - fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir  skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;
F4 kategorija - fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų  ribinių (leistinų) dydžių.

DRAUŽIAMA:

1) platinti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus);
2) naudoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose Savivaldybės tarybos nustatytose vietose (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus);
3) naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti Savivaldybės sudaryta komisija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar Savivaldybės tarybos nustatytu laiku (jeigu tai trikdo viešąją rimtį);
4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
5) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
6) naudoti ir (ar) parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
7) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
8) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai  ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
9) gaminti, naudoti ir (ar) platinti pirotechnikos priemones, pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo nustatytus reikalavimus;
10) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę ir baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų, o padarytas pakartotinai – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. Už nustatytos tvarkos pažeidimus yra numatytas ir civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas. Jeigu šie nusižengimai padaromi viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienerių iki dvejų metų.

Kaip išvengti skaudžių nelaimių?

 • Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose.
 • Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją.
 • Iš pakuotės išimkite po vieną petardą ir  paketą tuojau pat uždarykite.
 • Pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir patalposePirotechnikos gaminius uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių.
 • Naudodami fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones
 • Priemonės ilgai nelaikykite rankoje, uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukiteBaterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus.
 • Sprogdindami nukreipkite priemonę vertikaliai (į viršų).
 • Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės, todėl nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jos ne anksčiau kaip po 15 minučių.
 • Neardykite pirotechnikos gaminių, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams.
 • Neleiskite vaikams vieniems pirkti petardų ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant.
 • Nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jiems laikyti reikalingos tam tikros sąlygos (turi būti apsaugoti nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio sukelti gedimą ir irimą).
 • Pirotechnikos gaminiai negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.

Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų petardų ar kitų gaminių, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

Linkime saugių, linksmų švenčių!

Kristina Mickienė
Marijampolės savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji civilinės saugos specialistė

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}