Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbiamas viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimas viešo aukciono būdu

 Skelbiamas viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimas viešo aukciono būdu

Marijampolės savivaldybės (toliau-Savivaldybė) administracija informuoja apie Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Marijampolės verslo informavimo centro ir viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu.

Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, kodas 300509299, buveinė LT-68307 Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 8.

Įstaigos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas; mažumų teisių apsauga ir integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė pagalba; tarptautinis bendradarbiavimas; vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 5792,40 (penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 40 ct), dalininkų skaičius – 4 (keturi). Įstaigos dalininko – Marijampolės savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime - vienas iš keturių.

Su įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti Marijampolės savivaldybės įnašo į šios įstaigos dalininkų kapitalą vertę - 1448,10 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 10 ct), minimalus kainos didinimo intervalas – 50 eurų.

Aukciono vykdytojas - Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2020 m. kovo 16 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 419 kab. Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1.

Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo–pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

Aukciono vykdymo vieta - Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1 209 kab., aukciono pradžia - 2020 m. kovo 16 d. 11.00 val.

 

Viešoji įstaiga Marijampolės verslo informavimo centras, kodas 303105753, buveinė LT-68110 Marijampolė, Sporto g. 24.

Įstaigos veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą teikiant konsultacines paslaugas verslo reguliavimo, juridinio asmens vidaus valdymo, juridinio asmens aplinkos ir kitais verslui aktualiais klausimais įvairiomis komunikacijos priemonėmis lengvatinėmis sąlygomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą Marijampolės apskrityje.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 434,43 (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 43 ct), dalininkų skaičius – 3 (trys). Įstaigos dalininko – Marijampolės savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – vienas iš trijų.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti Marijampolės savivaldybės įnašo į šios įstaigos dalininkų kapitalą vertę - 144,81 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, 81 ct), minimalus kainos didinimo intervalas – 10 eurų.

Aukciono vykdytojas-Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2020 m. kovo 16 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 419 kab. Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1.

Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

Aukciono vykdymo vieta-Marijampolė J. Basanavičiaus a. 1 209 kab., aukciono pradžia - 2020 m. kovo 16 d. 11.30 val.

 

Informaciją dėl aukcionų teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė, tel. (8 343) 90 058, 8 615 49 143 el. paštas: birute.domarkiene@marijampole.lt

Asmenims žiūrovo teisėmis stebėti aukcionus sąlygos nesudaromos.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}