Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Investicijų į ugdymo įstaigų infrastruktūrą suvestinė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS

 

Įstaigos pavadinimas

Investicijos 2018 m.

Suma
(tūkst. Eur)

Investicijos 2019 m.

Suma (tūkst. Eur)

1.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Sanitarinių mazgų remonto darbai;Tvoros pakeitimas;Vandens sistemos avarinis remontas

35,1

*1 grupė: remonto darbai, tvarkoma tualeto/vonios patalpa*2 grupės: tvarkomi sanitariniai mazgai, prausyklos, virtuvėlės, keičiami vamzdynai

20

2.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Konvekcinės krosnelės įsigijimas

1

   

3.

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

Dviejų darželio grupių kapitalinis remontas

17

Grupių remontas

5

4.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Sanitarinių mazgų remonto darbai;Lauko aikštelių dangos pakeitimas;Vamzdynų pakeitimas

35

Vamzdynų renovacija;Radiatorių pakeitimas

19,6

5.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

   

Sporto aikštelės dangos keitimas

2

6.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Tvoros remontas;Nuotekų sistemos remontas

10 258

   

7.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

       

8.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

Sanitarinių mazgų remonto darbai

12 049,66

   

9.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

Šildymo sistemos remontas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

5301,10

*Projektas – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas

395,063,24

10.

Marijamplės sav. Igliaukos vaikų darželis

       

11.

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

Konvekcinės krosnelės įsigijimas

1

   

12.

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

Tvoros pakeitimas

5

   

BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOS

Mokyklos-darželiai

14.

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

   

*Naujos ikimokyklinės grupės steigimas

18,2

15.

Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“

Stogo ir skalbyklos remontas

80

Naujos ikimokyklinės grupės steigimas

13,5

Pradinės mokyklos

16.

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

Sporto salės remontas

9,630,34

   

17.

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

Naujos ikimokyklinės grupės steigimas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

18

   

Pagrindinės mokyklos

18.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Bėgimo tako dalies remontas;Mokyklos takų atnaujinimas

19

Mokyklos renovacijos ir remonto darbai;*Stogo tvarkymas

146,2

19.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Laiptinių remontas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

11

   

20.

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

       

21.

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

Valgyklos ir kitų patalpų remontas

15

   

22.

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

Mokyklos fasado remontas

11,667

   

23.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla - daugiafunkcis centras

       

Progimnazijos

24.

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Neįgaliųjų keltuvo įrengimas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

18,373

   

25.

Marijampolės Petro Armino progimnazija

Mokyklos pastato fasado atnaujinimas;4 klasių išdažymas;Mokyklos takų atnaujinimas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

21,352

   

26.

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Šildymo sistemos remontas

13,729

Koridorių ir grindų dangos remontui

2

27.

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pastato sutvarkymas ir ugdymo modernizavimas

75

   

Gimnazijos

28.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Vidaus patalpų kapitalinio remonto darbai;Stadiono tribūnų remontas;Konvekcinės krosnelės įsigijimas

26,499

*Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato vidaus patalpų kapitalinio remonto darbai*Projektas – Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

557,927,70

29.

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Konvekcinės krosnelės įsigijimas

1

   

30.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Sanitarinių mazgų remonto darbai;Trijų tualetų įrengimas

29

Projektas - Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastato modernizavimas 

345

31.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

       

32.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

       

Jaunimo mokyklos

33.

Marijampolės jaunimo mokykla

Konvekcinės krosnelės įsigijimas

1

   

Suaugusiųjų mokyklos

34.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

       

35.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro Marijampolės pataisos namų skyrius

       

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

36.

Marijampolės meno mokykla

       

37.

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

   

*Projektas - Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

721,036,61

38.

Marijampolės moksleivių kūrybos centro  skyrius Atviras jaunimo centras

       

* - vis dar vyksta.